Elinkeinoelämän suhdannetilanne jatkuu vaikeana ja näkymät tummuneet uudelleen

27.10.2020

EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen pysyneen vaikeana syksyn aikana. Talouden asteittainen palautuminen on pysähtynyt ja suhdanneodotukset ovat laskeneet selvästi kesästä. Talvea kohden kuljetaan yhä suuressa epävarmuudessa.

”Koronaviruksen kiihtyminen niin Euroopassa kuin Suomessakin näkyy jo palvelualojen heikentymisenä uudelleen. Palvelualan suhdannenäkymät ovat tummuneet nopeasti kuten koko elinkeinoelämänkin. Kevääseen verrattuna tilanne on vaikeampi, sillä samaan aikaan ongelmia on nyt myös rakentamisessa ja teollisuudessa”, toteaa EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Suhdanneodotukset koko elinkeinoelämässä ovat laskeneet saldolukuun -31, kun vielä heinäkuussa oltiin nousussa -11 pisteen tasolla. Näkymien perusteella koronakriisi ei ole vielä ohitse. Toimiala- ja yrityskohtaiset erot ovat suuria. Vaikean taloustilanteen keskellä on myös pieni orastava valonpilkahdus.

”Teollisuuden tilanne jatkuu vaikeana, mutta suhdannenäkymissä on myös havaittavissa aavistus paremmasta. Iso kysymys on, saako Suomen vientiteollisuus kiinni Euroopan teollisuudessa käynnistyneestä kasvusta ja kuinka nopeasti?”, Pakarinen jatkaa.

Tilaukset hupenevat ja kysynnän puute vaivaa yrityksiä

Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskannat ovat painuneet selvästi alle normaalina pidetyn tason. Tuotanto ja myynti ovat jatkaneet vähentymistään ja on vaikea nähdä selvää piristymistä ennen kuin työkantaa alkaa kertyä lisää. Vastaajayrityksistä 43 % koki riittämättömän kysynnän ongelmaksi.

”Uutiset etenkin Euroopasta ovat huolestuttavia ja Suomenkin on varauduttava yhä pahempaan. Tämä tarkoittaa valmiutta tukea yrityksiä työpaikkojen säilyttämiseksi, estää konkurssien yleistyminen ja sallia enemmän yrityskohtaisia ratkaisuja. On tärkeää, että erityisesti koronan runtelemalla toimialoilla haetaan työehtosopimusten puitteissa ratkaisuja. Vain näin voidaan turvata myös välttämätön työllisyyden kasvu”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2020 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 262 yritystä, joilla on Suomessa lähes 250 000 työntekijää.