Näringslivets konjunkturutsikter blir bättre och klarare

27.04.2021

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i april har de finländska företagens konjunkturutsikter förbättrats under våren. Ekonomin återhämtar sig ur coronaviruskrisen under de närmaste månaderna, eftersom konjunkturutsikterna har fortsatt att bli bättre.

”Finlands ekonomi fortsätter att återhämta sig inför sommaren. Vaccinerna och avvecklingen av restriktionerna underlättar det delvis svåra läget inom servicesektorn. Konjunkturutsikterna förbättras inom alla huvudbranscher. Även inom byggbranschen, som präglats av lågtryck, har utsikterna förbättrats”, konstaterar EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Coronaviruspandemin har påverkat ekonomin på mycket varierande sätt. Skillnaderna mellan olika branscher och företag är fortfarande stora.

”Utsikterna för industrins svaga underbranscher, såsom skogs- och teknologiindustrin, blir bättre, medan livsmedelsindustrin nu utvecklas långsammare. Inom servicesektorn syns denna utveckling inte. IT- och kommunikationstjänsterna samt handeln har fortfarande vind i seglen, medan läget inom turism- och restaurangbranschen är fortsatt svårt,” säger Pakarinen.

Problemen med tillgången till arbetskraft blir återigen aktuella

Sammanlagt 31 procent av företagen ansåg att efterfrågan är otillräcklig. Det näst största problemet var bristen på kompetent arbetskraft enligt 21 procent av företagen. Den minskande befolkningen i arbetsför ålder återspeglas allt mer i företagens verksamhet.

”Tillgången till kompetent arbetskraft var ett stort problem redan före coronaviruspandemin, och problemet förvärras när tillväxten kommer i gång. Nu behövs det trovärdiga beslut, som påskyndar tillståndsprocessen för utländsk arbetskraft. Dessutom behövs det mer relevant utbildning, fler utbildningsplatser på områden där arbetskraft behövs och kraftigare åtgärder för att förebygga avbrytande av skolgången”, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I april 2021 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under första kvartalet 2021. Enkäten besvarades av 1 305 företag som sysselsatte ca 270 000 anställda i Finland.