EK:s nya styrelseordförande Jaana Tuominen: Endast en ökad sysselsättning kan trygga finländarnas välfärd

18.11.2020

Enligt Jaana Tuominen, som är ny styrelseordförande för Finlands näringsliv, tacklar Finland coronaviruspandemin genom att förbättra sysselsättningen. Tuominen valdes i dag till EK:s styrelseordförande.

– Välfärdsstaten är viktig för mig. Jag kommer själv från en arbetarfamilj där det inte fanns några överloppspengar. Välfärdsstaten gav mig en möjlighet att utbilda mig till diplomingenjör. En stark sida hos Finland har alltid varit att vem som helst kan trygga sin framtid genom utbildning. Tyvärr kan vi inte längre vara säkra på att nya generationer kommer att ha samma möjlighet. Endast en förbättrad sysselsättning kan garantera välfärden för alla finländare även framöver, säger Tuominen.

EK:s nya styrelseordförande Jaana Tuominen är diplomingenjör. Hon har tidigare arbetat bland annat som vd för Fiskars och Paulig. För närvarande är hon styrelseledamot i Finnair och rådgivare för några företag. Tuominens mandatperiod som ordförande för EK börjar 1.1.2021.

Tuominen anser att de finländska företagen spelar en viktig roll som skapare av välfärd och tillväxt i samhället. Bevarandet av välfärden kräver ny lagstiftning och en sund inställning till arbete. För att möjliggöra detta menar Tuominen att arbetslöshetsfällorna bör avskaffas, migrationen främjas, marginaliseringen förebyggas och utbildningsmöjligheterna garanteras.

– Jag föreslår samarbete för statsminister Marin. Jag hoppas att vi tillsammans så väl som möjligt kan bidra till att arbetsplatserna bevaras och förnyas i Finland. Endast välmående företag kan sysselsätta människor. Det förutsätter att verksamhetsförutsättningarna för finländska företag bör tryggas, säger Tuominen.

På sitt möte 18.11.2020 valde EK:s delegation EK:s nya styrelse för 2021.

Ytterligare information och förfrågningar om intervjuer med Jaana Tuominen:
EK:s direktör för kommunikation och ansvarsfullhet Mari Haavisto, tfn 050 395 6135