EK:s Exitgrupp: Finland behöver en vägkarta med vars hjälp samhället öppnas

04.05.2020

Enligt EK:s Exitgrupp, som leds av Keskos koncernchef Mikko Helander, behöver Finland en vägkarta med vars hjälp landet kan lösgöra sig från undantagstillståndet på grund av coronakrisen och påbörja återuppbyggnaden. Det är viktigt att snabbt få epidemin under kontroll och öppna ekonomin på ett säkert sätt. Genom förslagen av EK:s Exitgrupp vill näringslivet ge sitt stöd till Finland regering så att den kan leda landet ut ur coronakrisen. 

Enligt Mikko Helander, ordförande för EK:s Exitgrupp, EK:s vice styrelseordförande och Keskos koncernchef, är det viktigt att vidta åtgärder som från och med sommaren möjliggör arbete, konsumtion och rörlighet på ett tryggt sätt.Då kan Finlands ekonomi ännu vända uppåt under innevarande år. Annars går en massa arbetsplatser förlorade, medan välfärdssamhällets service och inkomstöverföringar försämras.

– En vägkarta är nödvändig för att öppna samhället. Genom EK:s Exitarbete vill näringslivet stödja regeringen i utarbetandet av en sådan vägkarta. Den bästa stödpolitiken för företag är att få i gång ekonomin på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Såväl människornas hälsa och säkerhet som en ekonomisk återhämtning talar för en strategi som siktar på att hantera epidemin. På detta sätt kan vi förebygga långvariga sociala och samhälleliga problem, säger Helander.   

Näringslivet vill stödja landets regering genom åtgärdersom bidrar till att samhället kan öppnas och återhämta sig på ett säkert sätt. Enligt EK:s vd Jyri Häkämiesvill EK:s Exitgrupp dessutom att regeringen ska stödja den ekonomiska tillväxten.    

– Ett omfattande partnerskap och samarbete mellan staten och företagen är livsviktigt för att vi ska ut oss ut ur krisen med så små skador som möjligt. Nu behövs det förtroende och säker praxis för att öppna samhället, säger Häkämies. 

En effektiv hantering av epidemin är ett sätt att klara sig tills ett vaccin är klart

Förslagen av EK:s Exitgrupp, som består av erfarna påverkare inom näringslivet, baserar sig på jämförelsematerial om hur andra länder försökt hantera epidemin och på ekonomiska modeller. Informa-tionskällorna består bland annat av material från THL, Etla, Finlands Bank, finansministeriet och IMF. Konsultföretaget McKinseys analytikergrupp har bistått arbetet.

EK:s Exitgrupp rekommenderar en strategi som siktar på att hantera epidemin i Finland:

 • Vi får kontroll över epidemin med hjälp av begränsningar, testning och spårning av kontakter.
 • Vi minimerar risken för smitta i arbete, konsumtion och rörlighet med hjälp av nya operativa modeller och metoder.
 • Vi stöder företag under den akuta krisen och undviker att livskraftiga företag försätts i konkurs.
 • Vi avvecklar begränsningarna på ett kontrollerat sätt och stöder öppnandet av ekonomin och samhället.
 • Vi ser till att Finland hör till de länder som först får tillräckligt med vaccin mot COVID-19.

Då kan Finland öppnas enligt följande steg

Arbete för företagen, förväntningar på staten

Det är viktigt att tillsammans börja ta steg mot en normal vardag. Åtgärderna är brådskande. Rapporten av EK:s Exitgrupp innehåller exempel på vad staten borde hjälpa till dem och vad näringslivet bör främja.  

Det som omedelbart behövs för att hantera epidemin: 

 • Tillgång till skyddsutrustning: hela 6 miljoner masker/dag 
 • Testningskapacitet: 12 000 tester/dag 
 • Spårning: 1 300–1 800 involverade i spårning (dessutom eventuell digital app som hjälp) 
 • Säkra rutiner som minimerar risken för smitta (inkl. arbete, konsumtion och rörlighet på ett säkert sätt) 
 • En tydlig vägkarta över hur begränsningarna avvecklas 

 Åtgärdsförslag för näringslivet: 

 • Näringslivet erbjuder sin kompetens i samarbetsprojekt med staten (t.ex. skyddsutrustning, testning)   
 • Vidtagande av åtgärder för säkra arbetsrutiner och tjänster med exemplariska företag i spetsen   
 • Deltagande i kostnaderna för testning och spårning av anställda   
 • Utnämning av en operativ ledning för att säkerställa att de föreslagna åtgärderna vidtas och att nya idéer genomförs snabbt 

 Åtgärdsförslag för staten: 

 • Verkställande av hanteringsstrategin. Samarbete med den privata sektorn, om det behövs för att uppnå målen. 
 • Riktat stöd till livskraftiga företag som inte omvandlar permitteringar till uppsägningar 
 • Fortsatt påskyndat förfarande för samarbetsförhandlingar fram till slutet av 2020 
 • Skattebeslut som stöder köpkraften  

EK:s Exitgrupp har letts av Mikko Helander. Dessutom har sex andra företagspåverkare deltagit i den: ägarföretagaren Kari Jussi Aho/Aho Group, vd Henrik Ehrnrooth/Kone Oyj, vd, grundare Annu Nieminen/Upright, styrelseproffs, företagsängel Leena Niemistö, koncernchef Timo Ritakallio/OP Gruppen och vd Antti Vasara/VTT.