EK:s konjunkturbarometer: Konjunkturläget har förändrats plötsligt och utsikterna har ra-sat

27.04.2020

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i april anser finländska företag att coronaviruset försämrat konjunkturlä-get kraftigt under våren 2020. Särskilt servicesektorn har drabbats i början av krisen. Konjunkturförvänt-ningarna inför sommaren är svaga inom alla huvudbranscher.

”Coronaviruset har omkullkastat alla tidigare prognoser, och nu är allting oklart. I konjunkturbarometerns 55 år långa historia är det här det mest plötsliga och omfattande raset i företagens konjunkturutsikter. Krisen, som först drabbade servicesektorn, håller nu också på att sprida sig till industrin och byggbranschen under de närmaste veckorna. Förhoppningsvis kommer läget att jämnas ut, eftersom en investeringsrecession skulle lämna djupa spår i Finland och avsevärt försvåra återhämtningen från coronakrisen”, säger chefsekonom Sami Pakarinen från Finlands näringsliv EK.

Konjunkturförväntningarna i hela näringslivet har rasat till saldotalet -59. Sådana siffror sågs senast under den ekonomiska depressionen på 1990-talet. Som lägst var talet -75 i slutet av 1990. Utsikterna är dystra inom alla huvudbranscher. Även om konjunkturläget inom industrin och byggbranschen fortfarande är bättre än inom servicesektorn, har utsikterna reviderats nedåt. När det gäller produktion, försäljning och anställda har förväntningarna också avtagit snabbt på grund av det plötsliga läget.

”Vi lever i en tid där vi gräver fram de långa tidsserierna. Vi står inför en historisk kris, även om vi ännu inte vet hur djup och långvarig den kommer att bli. Det som är känt är att den kinesiska ekonomin lidit redan i tre månader, och i Finland verkar toppen av epidemin att skjutas upp. Risken är att krisen förlängs också i Finland. Med tanke på de ekonomiska förväntningarna är det nu viktigast att försöka återställa förtroendet så snabbt som möjligt”, säger Pakarinen.

Coronaviruset bekymrar nu företagen mest

Coronaviruset har medfört utbudsproblem via företagens leveranskedjor, och samtidigt har efterfrågan rasat. Sammanlagt 36 % av företagen ansåg att efterfrågan var ett problem. Hela 29 % av företagen nämnde att det fanns andra hinder för produktions- och försäljningstillväxt, vilket så klart syftar på coronaviruset. Nu är det mycket viktigt att snabbt få kontroll över epidemin för att få ekonomin tillbaka på spåret.

”Med tanke på hemmamarknaden är det avgörande hur man lyckas hantera coronakrisen, så att ekonomin gradvis kan öppnas. Utsikterna för industrin och byggbranschen har också försämrats. Det är dessutom viktigt att de viktigaste exportländernas ekonomi återhämtar sig”, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer

 Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

 I april 2020 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under första kvartalet 2020. Enkäten besvarades av 1 210 företag som sysselsatte över 250 000 anställda i Finland.