EK och FFC: Ambitiösa klimatmål – i företagens, arbetstagarnas och miljöns intresse

10.04.2019

En ambitiös klimatpolitik, företagens konkurrenskraft och en positiv sysselsättningsutveckling är inte alternativ som utesluter varandra – tvärtom. Det är möjligt att göra koldioxidsnål företagsverksamhet till ett allt starkare lokomotiv för den finländska ekonomin och sysselsättningen.

En vädjan från EK:s vd Jyri Häkämies och FFC:s ordförande Jarkko Eloranta till de finländska beslutsfattarna:

Bekämpningen av klimatförändringen är vår tids allvarligaste utmaning, som både EK och FFC har förbundit sig att vara med om att lösa. Vi måste ta oss an utmaningen på det sätt som föreslås i IPCC-rapporten: utsläppen måste skäras ner mer och i en snabbare takt. Bara på det sättet kan de risker och kostnader som klimatförändringen orsakar hållas inom gränserna för vad samhället kan hantera.

Klimatgärningar är också en positiv möjlighet för de finländska företagen och arbetstagarna. Marknaden för rena lösningar växer i en allt snabbare takt i hela världen. Finland är ett av de intressantaste innovationsländerna i branschen, och det finns en global efterfrågan på det finländska kunnandet. Ju fler lösningar vi får ut på den internationella marknaden, desto bredare kan Finland vara med och bidra till att uppnå utsläppsmålen globalt.

På det här sättet är det möjligt att se till att koldioxidsnål företagsverksamhet inte bara blir en betydande klimatgärning, utan också ett lokomotiv för den finländska ekonomin, sysselsättningen och exporten. När åtgärderna genomförs på ett klokt sätt, kan alltså miljöns, arbetstagarnas och näringslivets målsättningar stöda varandra.

Och Finland är inte ensamt om att sträva efter det här. Också i de övriga nordiska länderna och runt om i världen har näringslivet förbundit sig till en ambitiös klimatpolitik och stöder målen och åtgärderna i klimatavtalet från Paris.

Finlands Näringsliv EK har starkt förbundit sig till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och de åtgärder som målet kräver inom EU. För företagen är det viktigt att hitta sätt att uppnå utsläppsnedskärningarna kostnadseffektivt och marknadsmässigt, och som möjliggör de massiva investeringar som utsläppsmålen förutsätter.

Mer information:

Lauri Muranen, FFC, tel. 040 707 6637, etunimi.sukunimi@sak.fi
Matti Kahra, EK, tel. 040 521 0320, etunimi.sukunimi@ek.fi