EK och FFC vädjar till regeringen om att skaffa sjukvårdsutrustning

27.03.2020

Finlands Näringsliv EK:s vd Jyri Häkämies och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s ordförande Jarkko Eloranta är bekymrade över uppgifterna om att det på vissa ställen råder brist på masker och skyddskläder som skyddar mot coronaviruset. Också frågan om huruvida det finns tillräckligt många intensivvårdsplatser väcker oro.

Ledarna för centralorganisationerna vädjar om att regeringen och social- och hälsovårdsministeriet snabbt ska utreda saken och vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda situationen. Hälsovårdspersonalen måste garanteras ändamålsenlig skyddsutrustning, så att de kan vårda patienter utan att riskera sin egen hälsa.

– Även om uppgifterna delvis är motstridiga, så lönar det sig att ta dem på allvar. Vi har från flera håll fått information om att de läkare och vårdare som jobbar på fältet är bekymrade över situationen, säger Häkämies och Eloranta.

Organisationerna är beredda att själva delta i anskaffningen av sjukvårdsutrustning. Dessutom måste man utreda om sjukhusen kan skaffa så kallade syrgaskoncentratorer, som också kan användas hemma för att ge extra syre.

– Testningen borde också utökas avsevärt, så att de som har lindriga förkylningssymtom men som inte har blivit sjuka på grund av coronaviruset, kan återgå till arbetsuppgifter som motsvarar deras arbetsförmåga. Också ovissheten kring det egna tillståndet kan skingras, och samtidigt kan många leva ett nästan normalt liv. Det här är speciellt viktigt så att vi kan få de ekonomiska hjulen i rullning så fort som möjligt. Här spelar företagshälsovårdssystemet en stor roll, säger Eloranta och Häkämies.

Jyri Häkämies, EK:s vd (intervjuer bokas genom Mari Haavisto, tfn 050 395 6135)

Jarkko Eloranta, FFC:s ordförande (intervjuer bokas genom Marjo Pihlajaniemi, tfn 0400 969 633)

Auli Rytivaara, EK:s sakkunnigläkare, tfn 040 356 7596

Kari Haring, FFC:s sakkunnigläkare, tfn 040 718 2624