Findwork.fi -tjänsten sammanför företag och utländska förmågor

11.02.2016

Över 3 000 utländska studerande avlägger årligen högskoleexamen i Finland. I bästa fall får de arbete i Finland och öppnar för internationella företag möjligheter till nya markander med sina kontakter till sina hemländer, kännedom om hemlandet och nätverk eller gör det lättare att få utländska företag att investera i Finland.

Findwork kampanjakuva 400Tyvärr stannar dock bara en liten del av studerandena i Finland. Orsaken till att de lämnar landet är att utländska utexaminerade personer inte får arbete här.

Findwork.fi -tjänsten som nu lanseras fattar tjuren vid hornen. EK:s, Sitras, Amcham Finlands, Team Finlands och Finpros samarbetsprojekt främjar internationaliseringen av små och medelstora företag genom att underlätta rekryteringen av utländska proffs. Startup-företaget Me2We producerar den tekniska tjänsten.

Målet är att mångdubbla antalet utländska proffs i finländska företag som vill internationalisera sig.

Lättare rekrytering

Findwork.fi- webbplatsen löser matchningsproblemet genom att sammanföra utlänningar som studerar eller har avlagt en examen här samt finländska företag som vill förnya sig och gå ut den internationalle marknaden.

– Små och medelstora företag rekryterar personal endast då de har ett verkligt behov. Det är alltså inte fråga om någon bluffanställning säger projektledaren, expert Heidi Marttila vid EK.

Tillsvidare har tröskeln för att rekrytera höjts ytterligare på grund av att företaget har varit tvunget att kontakta olika universitet och högskolor för att hitta den önskade personen.

De små och medelstora företagen har inte resurser till detta. Vi vill med hjälp av tjänsten lösa problemen och göra rekryteringen så lätt som möjlig, berättar Marttila.

Bruce Oreck är beskyddare för kampanjen

Förenta Staternas tidigare ambassadör i Finland, Bruce Oreck, nu Executive in Residence- lärare vid Aalto-universitetet har redan länge talat om den potential som det finns i de utländska studerandena. Oreck är en galjonsfigur och beskyddare av Findwork.fi -projektet.

– Varje finländare betalar med de skatter de betalar indirekt utlänningarnas studier. Det är till Finlands fördel att de investeringar som har gjorts bär frukt och inte går till nytta för andra länder, säger Oreck.

Hur kommer man med?

På webbplatsen www.findwork.fi kan företaget anmäla antingen ordinarie eller bestående arbete, projekt i anslutning till lärdomsprov eller samentreprenad (crowdsourcing) projekt. Företaget kan själv på webbplatsen avgränsa vad det söker och där t.ex. ange krav på språkkunskaper eller andra färdigheter. Studerande och universitet kan gratis och enkelt registrera sig på webbplatsen

Findwork.fi

Ytterligare uppgifter:

Heidi Marttila, expert, EK,
tfn 040 643 4355