Informationsturnén om företagande för invandrare fortsätter i Tammerfors

14.06.2016

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. Informationsturnén om företagande för invandrare, som inleddes i maj, fortsätter vid förläggningen i Kauppi sjukhus i Tammerfors den 14 juni 2016.  Informationstillfället öppnas av näringsminister Olli Rehn och Finlands näringslivs vd Jyri Häkämies.

– Finlands regering stöder invandrares etablering i det finländska samhället. Vår uppgift är att se till att onödiga hinder för arbete och företagande undanröjs. I regeringens företagarpaket beaktas även invandrarna. Det ligger i allas intresse att invandrarnas kunskaper och färdigheter tillvaratas även i företagslivet, betonar minister Rehn.

Informationsturnén arrangeras av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt arbets- och näringsbyråerna.  Vid informationstillfällena kommer sakkunniga samt företagare med invandrarbakgrund att ge invandrarna vägledning i frågor som gäller företagande.

Ett viktigt mål är att uppmuntra kvinnor att bli företagare

Vid förläggningen i Kauppi sjukhus bor även kvinnor. Informationstillfället har som mål att uppmuntra även kvinnor att bli företagare. Kvinnornas andel av de företagande invandrarna ökar. Kvinnliga företagare med invandrarbakgrund är ofta ensamföretagare, speciellt inom servicebranscher.

– Bara en knapp tredjedel av invandrarkvinnorna från Mellanöstern och Afrika har fått sysselsättning i Finland. Med tanke på integrationen av kvinnor och familjer är det av avgörande betydelse att även kvinnorna deltar i arbetslivet. Företagandet kan erbjuda en naturlig väg till det finländska arbetslivet, betonar Häkämies.

I Tammerfors får invandrarna vägledning av Midia Burhan, Mustafa Beeik och Alexandr Ivaine, som är företagare som integrerats i Finland. Dessutom berättar utvecklingschef Kaj Heiniö från Nyföretagarcentralen i Tammerfors och serviceansvarig Kristel Stenman-Huuskonen från Birkalands arbets- och näringsbyrå om startande av företagsverksamhet och om tillgängligt stöd.

Besöksrundan inleddes den 18 maj 2016 på förläggningen i Auramo-huset i Vanda. Informationsturnén fortsätter i höst. Orterna bestäms senare.

Ytterligare upplysningar:

Mikko Räsänen, sakkunnig, EK, tfn 040 722 4100

Jari Jokilampi, vd, Nyföretagarcentralerna i Finland, tfn 050 073 1445
Tiina Oinonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 9295

Kristel Stenman-Huuskonen, serviceansvarig, Birkalands arbets- och näringsbyrå, tfn 029 504 5765