Informationsturné om företagande för invandrare inleds

18.05.2016

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. Arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland och arbets- och näringsbyråerna kommer under försommaren och hösten att besöka förläggningar för asylsökande för att berätta hur man söker jobb eller blir företagare i Finland.

Besöksrundan inleds den 18 maj 2016 på FRK:s förläggning i Auramo-huset i Vanda. Informationstillfället öppnas av justitie- och arbetsminister Jari Lindström och EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.

– I Finland har vi ett bra utbud av företagstjänster, men invandrare kan ha svårt att hitta dem. Vid detta informationstillfälle ger sakkunniga råd om hur det är bäst att gå till väga. Det ligger i allas intresse att asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd så snabbt som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Detta är även regeringens mål, betonar minister Lindström.

Vid informationstillfällena kommer sakkunniga från Nyföretagarcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt företagare med invandrarbakgrund att ge invandrarna vägledning i frågor som gäller företagande.

Sysselsatta invandrare ger starkare ekonomi

Arbets- och näringsministeriet och Finlands näringsliv EK understryker att invandrare som sysselsätts innebär mindre matchningsproblem på arbetsmarknaden och minskat hållbarhetsunderskott. En lyckad integrering stärker det finländska samhället och den finländska ekonomin.  Finlands näringsliv EK och arbets- och näringsministeriet betonar betydelsen av ett positivt attitydklimat när det gäller sysselsättningen.

– Invandrarföretagare kan med hjälp av sina nätverk bidra med en betydande insats i byggandet av Finland som ett konkurrenskraftigt samhälle. Av de företag som har grundats med hjälp från Helsingfors Nyföretagarcentral är över 30 procent sådana som har grundats av utlänningar, och asylsökande som fått uppehållstillstånd uppmuntras till motsvarande företagande på andra håll i Finland, säger Häkämies.

I Vanda får invandrarna vägledning av Abdiqadar Hirsi och Abdelaziz Abdelnabi, som är företagare som integrerats i Finland. Dessutom berättar vd Marketta Korhonen och företagsrådgivare Irene Matinpalo från Starta Eget i Vanda rf och sakkunnig Katja Kultalahti från Nylands arbets- och näringsbyrå var det finns rådgivning att få om man är intresserad av att bli företagare. Riksdagsledamoten Nasima Razmyar är konferencier.

Följande informationstillfälle hålls den 14 juni i Tammerfors. Det öppnas av näringsminister Olli Rehn och Finlands näringslivs vd Jyri Häkämies.

Ytterligare upplysningar:

Jenni Ruokonen, expert, Finlands näringsliv EK, tfn  040 540 5254

Jari Jokilampi, vd, Nyföretagarcentralerna i Finland, tfn 050 073 1445

Tiina Oinonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 9295

Olli Päärnilä, serviceförman, Nylands arbets- och näringsbyrå, tfn 029 504 0648

****************************************

Arbets- och näringsministeriet och Finlands näringsliv EK informerar