Invandrarna med i uppbyggnaden av Finland

10.09.2015

Finlands näringsliv EK anser det vara viktigt att integreringen av invandrare sker effektivt och att de snabbt tas med i uppbyggnaden av det finländska samhället. Det är av stor betydelse för integreringen av invandrarna att de kommer med i arbetslivet.

Man bedömer att det till Finland i år kommer 30 000 asylsökande. EK tror på inrikesministeriets och andra myndigheters sakkunskap i behandlingen av asylansökningarna. Det är både i sökandenas och i samhällets intresse att ansökningarna behandlas snabbt och tillförlitligt.

Finland har via internationella avtal förbundit sig att ge internationellt skydd till dem som behöver sådant. EK stöder regeringens aktiva åtgärder, med vilka Finland tillsammans med EU försäker hitta på olika sätt att ta hand om flyktingströmmarna inom unionen. Arbetet ska föras i nära samarbete med genomgångs- och utreseländerna.

– Arbete har en stor betydelse för integrationen av invandrarna, poängterar EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies. Enligt honom kan näringslivet och hela det finländska samhället förstärkas om invandrarnas kunnande och önskan att inträda i arbetslivet utnyttjas.

– Det är viktigt att invandrarna snabbt och effektivt tas med i arbetet med att bygga upp det finländska samhället. Samtidigt får företagen tillgång till värdefullt kunnande. På det sättet kan vi utveckla Finland som ett öppet, internationellt och utåtriktat land, säger Häkämies.

Verkställande direktör Häkämies skickade igår ett brev till EK:s medlemsföretag, där han fäster uppmärksamhet vid flyktingarnas nöd och uppmanar att ge humanitär hjälp t.ex. via Finlands Röda Kors.

Ytterligare uppgifter

Expert Mikko Räsänen, tfn 040 7224 4100
fornman.efternamn@ek.fi