Låt inte diskrimineringen ta plats på jobbet

21.08.2018

Om jobbet inte bryr sig vem som gör det, varför lämnas många utanför på grund av irrelevanta orsaker? Jobbet bryr sig inte om vår religion, vem vi delar vårt liv men eller vilken ålder vi är. Det är intresserat av att det blir gjort.

Det finns för mycket diskriminering mellan jobbet och den som gör det. Det är meningslöst, eftersom jobbet inte är diskriminerande. Attityder är.

Finlands Näringsliv EK tycker att varje jobb förtjänar den bästa möjliga utföraren. Vi jobbar mot ett inspirerande och attraktivt Finland – vi vill bygga en jämn arbetskultur där jobbet talar för sig själv.

Diskriminering får inte hindra någons anställning eller framgång på jobbet. I ett verkligt jämställdt Finland bör detta vara en självklarhet. Icke-diskriminering är en fördel för hela det finländska samhället och gagnar varje arbetsgivare, arbetare och medborgare. Finland har inte råd att missa skicklig och kompetent arbetskraft.

Jobbet diskriminerar inte-kampanjen utmanar företag, föreningar och samhället som helhet att skapa en verkligt likvärdig arbetskultur i Finland.