EK stöder regeringens försök att öka tillväxten

28.05.2015

Finlands näringsliv EK anser att de åtgärder som föreslagits i regeringsprogrammet angående en stabilisering av den offentliga ekonomin och en ökad tillväxt är rätta. Särskilt bra anser EK det vara att stabiliseringen under de närmaste åren är tänkt att ske genom minskade offentliga utgifter och inte genom höjda skatter. EK förhåller sig konstruktivt till den utmaning om samhällsfördraget som lagts fram för arbetsmarknaden.

– Det samhällsfördag som är utarbetat för att förbättra Finlands konkurrenskraft så att man minskar arbetskraftskostnaderna med minst 5 procent skulle vara nödvändigt såväl för det finska näringslivet och arbetstagarna som  för hela samhället konstaterar Jyri Häkämies, verkställande direktör för EK.

Enligt Häkämies är regeringsbildaren Juha Sipiläs förslag om en skattesänkning på en miljard euro i anslutning till uppkomsten av ett samhällsfördrag lockande.

– Också det att man med samhällsfördraget kunde motverka ytterligare nedskärningar på 1,5 miljarder euro är ett sådant förslag att parterna ska förhålla sig seriösa och konstruktiva till det säger Häkämies.

EK anser det vara viktigt och välkommet att regeringen riktar åtgärder på att få igång en ekonomisk tillväxt. För den inhemska marknaden är det viktigt man har lovat sänkt inkomstbeskattning. Den satsning på 1,6 miljarder euro som ingår i regeringsprogrammet på projekt, med vars hjälp man försöker nå ny tillväxt är ett bevis på att regeringen utöver inbesparingar också vill göra strategiskt rätta satsningar. Snabbare och flexiblare tillståndsprocesser är projekt som, då de genomförs, har en synnerligen positiv inverkan på nya investeringar.

Häkämies svarar positivt på Juha Sipiläs förslag till näringslivet om krav på skälighet.

– Vi förstår den till näringslivet framställda vädjan om skälighet. EK har redan tidigare uppgett att det strävar efter ett läge, där företagsledarnas lönelinje är lika moderat som alla andras.

De anpassningsåtgärder på 4 miljarder i den offentliga ekonomin som man har avtalat om för regeringsperioden räcker enligt EK:s bedömning till för att stoppa ökad skuldsättning. Enligt Häkämies är åtgärderna tillräckliga för att Finlands höga kreditvärdighet och tillgång till förmånliga statslånemarknader kan tryggas.