EK:s ordförande Matti Alahuhta: En stor förlust för Finland att samhällsfördraget föll – vi står vid ett vägskäl

21.08.2015

Enligt Finlands näringslivs ordförande Matti Alahuhta är det en stor förlust för Finland och finländarna att man inte kunde enas om samhällsfördraget.

”Man skulle nu ha behövt detta fördrag. Finlands kostnadskonkurrenskraft är ett stort problem. Finland lockar inte som investeringsobjekt och exporten löper inte. Lindringen av inkomstskatten uteblir och nya nedskärningar företas, vilket betyder att köpkraften minskar ytterligare. Utvecklingen i vårt land är alarmerande”, konstaterar Alahuhta.

Enligt Alahuhta har vi inte nu tid att stanna och harmas över den uppkomna situationen. Det krävs snabba åtfärder för att få ordning på Finlands ekonomi.

”Vi stå vid ett vägskäl. Vi måste snabbt hitta nya metoder att utveckla Finland till en bra plats för företagsverksamhet. Det här förutsätter att arbetsmarknadssystemet förnyas. Beslutsfattandet ska flyttas till företagen, där arbetet utförs. Bara på det sättet kan vi förbättra ekonomin och höja sysselsättningen”, säger Alahuhta.