EK:s stadgeändring drar upp riktlinjer för lokalt avtalande

26.11.2015

Matti Alahuhta, styrelseordförande för Finlands näringsliv EK, påskyndar en förändring av arbetsmarknadssystemet. EK:s mål är att målmedvetet öka lokalt avtalande i företagen, vilket också branschförbunden understöder. När besluten fattas på företagsnivå, kan vi vara snabba och smidiga, vi kan öka det finländska arbetets produktivitet och samtidigt förbättra sysselsättningen.

EK har därför idag ändrat sina stadgar så att organisationen inte längre ingår centrala inkomstpolitiska uppgörelser efter april 2016.

– Jag konstaterade på våren i mitt tal på vårmötet att vi inte längre ingår centrala inkomstpolitiska uppgörelser. Dessa riktlinjer har vi redan våren 2013 dragit i vår nya strategi. Följande naturliga steg var att EK ändrar sina stadgar så att EK inte längre senast efter utgången av april 2016 ingår inkomstpolitiska avtal. Vi fattade idag på fullmäktigemötet beslut om denna fråga konstaterade Alahuhta på onsdagen vid EK:s höstmötesseminarium i Helsingfors.

Enligt Alahuhta är det fråga om en strategisk lösning, som EK redan länge har förberett. Beslutet är inte på något sätt bundet till det nuvarande förhandlingsläget.

– Vårt mål är att de pågående förhandlingarna om samhällsfördraget förs till övergångsperiodens slut. Målet är att sänka enhetsarbetskostnaderna med fem procent, nolltillväxt av lönerna till år 2017 och att därefter från år 2018 övergå till den svenska exportbaserade lönemodellen, där förhandlingarna förs av förbunden och företagen poängteras, tillade Alahuhta.

Enligt Alahuhta ändras samtidigt namnet på ansvarsområdet Arbetsmarknaden till Arbetslivet. EK:s uppgift är i fortsättningen att stöda och koordinera branschförbundens löneförhandlingar, men EK är alltså inte längre efter 30.4.2016 part i förhandlingarna.

– I Sverige fattades motsvarande beslut redan för ungefär tjugo år sedan och det har bra stött den ekonomiska utvecklingen.

– Någon kan nu fråga sig om det här är slutet på konsensus i Finland. Mitt svar är klart och tydligt: nej det är det inte. Konsensus försvinner inte, utan dess tyngdpunkt flyttas dit, där man bäst känner till läget och utmaningarna, dvs. till företagen förtydligade Alahuhta.