EK:s mål är 110 000 sommararbetsplatser

02.02.2016

Finlands näringsliv EK har som mål att man i medlemsföretagen ger jobb år 110 000 sommaranställda. Syftet är att öka antalet sommarjobb en aning, då medlemsföretagen i fjol sysselsatte nästan 100 000 ungdomar.

– De unga hämtar med sig friska fläktar och färska kunskaper. Hela arbetsgemenskapen har nytta av detta. Sommararbetstagarna är om några år kunniga yrkesarbetare, som arbetsgivarna kan bekanta sig med på förhand när de erbjuder dem sommarjobb poängterar direktör Riikka Heikinheimo vid EK.

Av Finlands näringsliv EK:s medlemsföretag uppgav 12 procent att de kan öka antalet sommarjobb jämfört med senaste sommar. I procent räknat är ökningen störst inom affärsverksamhetstjänsterna, byggbranschen och skogsindustrin. Det största antalet sommarjobb för unga erbjuder företag i handeln, teknologiindustrin och fastighetstjänstebranschen.
Målet med antalet sommarjobb grundar sig på EK:s personal- och utbildningsenkät som utfördes i slutet av fjolåret. 2 800 medlemsföretag ingick i urvalet.

EK:s mål i fråga om sommarjobben publicerades på inledningsseminariet för kampanjen Vastuullinen kesäduuni i Helsingfors på tisdagen.

Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant – praktiken ett första steg på arbetskarriären

Den av arbetsmarknadsorganisationerna rekommenderade modellen för ungdomars första jobb – arbetspraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant – erbjuder ett behändigt alternativ att kontakta företag. Enligt modellen varar arbetet på basis av sommarpraktikprogrammet i huvudsak två veckor och de unga arbetstagarna får 335 euro i lön för praktiktiden.

– Många grundskolelever och gymnasieelever har fått sitt första sommarjobb just via Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant -programmet. Med hjälp av sommarpraktikprogrammet försäker man ge skoleleverna egna erfarenheter av arbetslivet, dess spelregler, arbetsuppgifter och verksamheten i företagen och på arbetsplatserna berättar Heikinheimo.

Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant programmet
Vastuullinen kesäduuni -kampanjen