Konjunkturbilden fortfarande gynnsam − rekryteringsproblemen fortsätter

31.01.2018

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i januari är konjunkturläget för näringslivet i Finland fortfarande gynnsamt. Såväl inom industrin och byggbranschen som servicesektorn anses konjunkturbilden vara starkare än i genomsnitt.

De allmänna konjunkturutsikterna för följande halvår är också i regel fortsatt positiva. Konjunkturuppgången väntas fortsätta under första halvåret 2018. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna var +17 för industrin (i oktober +18). Saldotalet för utsikterna inom byggandet förbättrades till +4 (i oktober  -2), och inom servicesektorn var saldotalet +15 (i oktober +20).

Produktionen ökar generellt under första halvåret 2018

Företagens produktion och försäljning har fortsatt att öka relativt snabbt. Industrins orderingång ökade fortfarande. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten fortsätta på bred front, och tillväxtförväntningarna är positiva även för andra kvartalet.

Inom industrin är orderstocken bättre än i genomsnitt, och inom byggbranschen är den något sämre än i genomsnitt. Driftsgraden är måttligt hög. Inom industrin utnyttjade 80 procent hela kapaciteten (i oktober 86 %).

Arbetskraften ökade snabbare inom industrin och servicesektorn. Under de följande tre månaderna väntas personalen öka inom industrin och servicesektorn. Inom byggande väntas arbetskraften vara oförändrad. Lönsamheten väntas bli något bättre inom alla huvudsektorer.

Rekryteringsproblemen har fortfarande varit allmänna inom alla huvudsektorer. Inom byggbranschen har läget förvärrats ytterligare efter föregående enkät. Sammanlagt 22 procent i hela näringslivet hade rekryteringsproblem. Kapacitetsbrist och finansieringssvårigheter var relativt små hinder för verksamheten.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I januari 2018 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under första halvåret 2018. Enkäten besvarades av 1 281 företag som sysselsatte cirka 270 000 personer i Finland.