Konjunkturläget har försämrats och utsikterna är fortsatt svaga

29.01.2020

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i januari ansåg de finländska företagen att konjunkturläget avtagit ytterligare under slutet av 2019 inom alla huvudbranscher. Även konjunkturförväntningarna för våren är svaga.

”Konjunkturläget för näringslivet har försämrats ytterligare och förväntningarna är anspråkslösa. Även om det förekommit positiva nyheter om världsekonomin gäller det att observera att de sämre tiderna först håller på att realiseras i Finland. Den ekonomiska tillväxten avtar i år i enlighet med prognoserna”, säger Finlands näringsliv EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Konjunkturförväntningarna är svaga inom alla huvudbranscher men något bättre än på hösten. I januari var industrins saldotal -15, byggbranschens -9 och servicesektorns -6. Produktions- och försäljningsprognoserna har försvagats inom industrin och byggandet. Inom servicesektorn var de ännu måttliga.

”Företagens förväntningar på personalutvecklingen bådar inte gott med tanke på förhoppningarna om en ökad sysselsättning. Inom både industrin och byggbranschen är förväntningarna anspråkslösa. Samtidigt har flera företag problem med att hitta kompetent arbetskraft. En uppgång i sysselsättningen motverkas av både konjunkturläget och strukturella faktorer, och därför behövs det snabbt reformer som främjar sysselsättningen”, säger Pakarinen.

Problemen med efterfrågan är det största problemet för företagen

Den avtagande utvecklingen på Finlands viktigaste exportmarknader återspeglas i hindren för produktionstillväxt. Hela 45 procent av representanterna för industrin ansåg att en alltför liten efterfrågan var ett problem. Även inom de övriga huvudbranscherna är den avtagande efterfrågan ett stort tillväxthinder. Samtidigt har den finländska industrins konkurrensposition försvagats.

”Den pågående arbetsmarknadsrundan har en stor betydelse för Finland, och för närvarande är utvecklingen oroväckande. Samtidigt har den offentliga ekonomin försvagats väsentligt på knappt ett år. Det krävs tuffa beslut av regeringen i samband med vårens ramförhandlingar för att åtgärda situationen, så att de förlorade skatteintäkterna kompenseras”, konstaterar EK:s vd Jyri Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

 I januari 2020 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under fjärde kvartalet 2019. Enkäten besvarades av 1 145 företag som sysselsatte över 250 000 anställda i Finland.