Lipponen’s rapport ”Nordliga visioner” om ekonomisk tillväxt i Arktis nu på svenska

02.06.2015

Finlands tidigare premiärminister Paavo Lipponen har klarlagt Finlands utsikter för ekonomisk tillväxt i de arktiska och nordliga regionerna. Rapporten är tillgänglig nu även på svenska.

Finlands näringsliv EK, Finsk Energiindustri rf, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Byggnadsindustrin RT rf, Teknologiindustrin rf och finansiären TT-Säätiö har av utredningsmannen Paavo Lipponen beställt en rapport om Finlands förutsättningar för ekonomisk tillväxt i de arktiska och nordliga regionerna.

Det arktiska området kan utvecklas till det största investeringsobjektet i Europa. Enbart inom Barentsområdet bedömer man att det finns projektplaner till ett värde av ungefär 140 miljarder euro. Nu är det tid för Finland att försäkra sig om att vi får vår del av den ekonomiska tillväxten i den nordliga regionen.

Man kan nu allt mera realistiskt bedöma möjligheterna till affärsverksamhet i den nordliga regionen, då den arktiska ”hypen” har dämpats – där finns en betydande potential. Stora möjligheter erbjuds Finland bl.a. inom industrin, energin, cleantech, logistiken, infrastrukturbyggnad samt för turism och andra tjänster.

Möjligheterna till tillväxt i Arktis kan dock glida oss ur händerna om inte statsmakten och näringslivet tillsammans kan definiera de viktitaste målen för den nordliga politiken. Det är lika viktigt att förbinda sig till handlingsprogrammet, där man definierar dem som har ansvaret, de som utför åtgärderna och uppföljningen.

Rekommendationer gällande Finlands visioner om arktisk och nordlig politik för valperioden 2015–2019:

  1. Statsministerns ansvar för ledningen av beslutsfattandet om den arktiska och nordliga politiken förstärks. Koordinationen av de arktiska och nordliga frågorna och uppföljningen av dem förbättras inom administrationen.
  2. Som mål sätts att Finland når en ledande ställning inom EU i den arktiska och nordliga politiken.
  3. Företagens roll i beredningen av arktiska och nordliga frågor förstärks. Politiken ska vara nationell så att företag i hela Finland beaktas.
  4. En klar strategi definieras hur Finland främjar för oss viktiga infrastrukturprojekt i EU. Nåbarheten till norra Finland ska förbättras såväl ur industrins som ur turismens vinkel sett.
  5. Finland utvecklas till en global knutpunkt för logistik, datatrafik och big data.
  6. Under ledning av statsmakten intensifieras energisamarbetet mellan de nordiska länderna. De nordiska länderna ska stärka sin konkurrensposition och aktivt verka för utveckling av energimarknaden inom EU.
  7. Finländarnas språkkunskaper får inte ytterligare försämras. Särskilt undervisningen i svenska ska moderniseras så att man effektivt kan utnyttja den nordiska marknaden.
  8. På statsministernivå utarbetas ett program med syfte att slopa gränshindren mellan de nordiska länderna.
  9. Universitetens ställning i de nordliga områdena förstärks och samarbetet dem emellan utvecklas. Som mål ställs ett Arktiskt universitet som är internationellt konkurrenskraftigt.
  10. Ett informationscenter grundas för företagen med uppgift att producera information om projekt samt att ge råd speciellt i offert- och startskeden.

Läs rapporten

på svenska www.ek.fi/arktisk 

på engelska www.ek.fi/arctic

på finska www.ek.fi/arktinen

Mer information:

EKs Kommunikationsavdelning, Satu Toivonen
satu.toivonen(at)ek.fi