Regeringens paket främjar det finländska arbetets konkurrenskraft

09.09.2015

Verkställande direktör Jyri Häkämies vid Finlands näringsliv EK anser att de åtgärder som regeringen planerar vidta för att förbättra Finlands konkurrenskraft med fem procent är nödvändiga. Målet är att främja den finländska konkurrenskraften och sysselsättningen.

– Besluten är svåra, men när det ekonomiska läget blir dystrare, blir det dag för dag allt viktigare att göra något. Finlands regering blev tvungen att ta frågan i sin egen hand, då man inte nådde en förhandlingsuppgörelse med arbetsmarknadsorganisationerna, påpekar Häkämies.

Häkämies påminner om att det paket på fem procent gällande konkurrenskraften, som regeringen nu publicerat, är en del av de nödvändiga åtgärder som bör vidtas. Den förbundsvisa förhandlingsrundan nästa höst är också viktig. Nu behövs ytterst moderata löneförhandlingar, för att man även på det sättet ska kunna komma ifatt det konkurrenskraftsgap på tio procent som skiljer oss från våra konkurrenter.

– I regeringsprogrammet finns det inskrivet flera reformer av arbetslivet, och de ska målmedvetet drivas framåt. Ändringar av bl.a. prövotiden, ingående av anställningar på viss tid och återanställningsskyldigheten är några av dessa reformer liksom främjande av lokalt avtalande.

– Företagen har i åratal talat för lokala avtal. I företagen känner man bäst till marknads- och konkurrensläget, varför man där behöver större möjligheter än tidigare att avtala om arbetsvillkoren. Lokalt avtalande gynnar alla parter. På det sättet kan man snabbt och smidigt reagera på olika frågor betonar Häkämies.