Perustietoja Suomen taloudesta

Tulosta

Suomen talous on toipumassa usean heikon vuoden jälkeen. Hyvästä viimeaikaisesta kehityksestä huolimatta haasteita on yhä jäljellä, sillä julkinen talous on edelleen vahvasti alijäämäinen ja väestön ikääntymisestä johtuvien menojen kasvu varjostaa lähivuosikymmenten näkymiä.

Perustietoja Suomen taloudesta -sivusto on tiivis kuvaus talouden perustekijöistä ja pidemmän aikavälin kehityksestä. Talouden rakenteita ja niiden muutosta havainnollistetaan kuvin ja taulukoin sekä lyhyin tekstiosuuksin.

Suomi on menestystarina

Suomen taloushistoria on hyvä esimerkki globalisaation, lisääntyvän avoimuuden ja toimivan markkinatalouden saavutuksista. Tuotantorakenteet ovat jatkuvasti muuttuneet, ja talous on tullut entistä kansainvälisemmäksi. Elintaso on noussut huimasti. Suomi on nyt yksi maailman rikkaimmista ja kehittyneimmistä maista.

1990-luvun alun laman jälkeen elektroniikkateollisuus teki läpimurron Nokian johdolla. Maailmantaloudessa oli pitkä vahvan kasvun ajanjakso, joka lisäsi Suomen vientiä monilla aloilla ja kasvatti verotuloja. Samanaikaisesti kansainvälinen kilpailu kiristyi ja talouden painopiste alkoi siirtyä palveluihin.

Suhdannekriisistä rakennekriisiin

Suomen talouden rakenteet järkkyivät vuonna 2009 Amerikan asuntomarkkinoilta alkaneen kansainvälisen taantuman ja sitä seuranneen Euroopan velkakriisin myötä. Suomi selvisi vientikysynnän romahduksesta aluksi vähin vaurioin yritysten ja julkisen sektorin hyvän lähtötilanteen ansiosta.

Uuteen nousuun lähdettäessä maamme talous oli sangen hyvässä kunnossa. Kustannustasomme oli kuitenkin nousussa, ja Etelä-Euroopan maiden ongelmat hidastivat myös Suomen talouskasvua. Ikääntyvän väestön ja yhä kovenevan kansainvälisen kilpailun vuoksi tulevaisuus on aiempaa epävarmempi.

Kriisiä edeltävään aikaan ei ole paluuta, mutta talouden rakenteiden muuttuminen avaa myös uusia mahdollisuuksia. Kovan työn lisäksi menestys perustuu kustannusten hallintaan ja osaamiseen. Lisäksi on tärkeää keskittyä korkean jalostusasteen tuotteisiin ja palveluihin.