Pohjoismaiden ja Baltian elinkeinoelämä: EU:n elpymisrahoitukseen tarvitaan tiukkaa seurantaa ja valvontaa

14.01.2021

EK ja seitsemän muun maan sisarjärjestöt esittävät komissiolle seurantajärjestelmää, jolla jäsenmaat velvoitettaisiin julkisesti raportoimaan EU:n elpymisrahoituksen käytöstä.

Oikein toteutettuna EU:n elpymisrahoitus on tehokas keino vauhdittaa Euroopan talouden uudelleenkäynnistystä koronakriisin jälkeen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin sekä Viron, Latvian ja Liettuan sisarjärjestöt peräänkuuluttavat elpymisrahoitukseen tiukkaa seurantaa ja valvontaa, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Ei riitä, että jälleenrakennamme vanhaa – on pystyttävä nostamaan Euroopan kilpailukyky aivan uuteen iskuun. Siksi EU:n elpymisrahoituksen kohtalonkysymyksenä on se, kuinka varmistetaan rahoituksen ohjautuminen alkuperäisen tavoitteen mukaisesti talouden uudistamiseen, työpaikkojen luomiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen eritoten ilmastoinvestointien ja digitalisaation alueella.”

Kahdeksan maan järjestöt esittävät komissiolle konkreettisen seurantatyökalun käyttöönottoa:

  • Jäsenmailta tulisi edellyttää, että ne määrittävät mitattavissa olevat tavoitteet elpymisrahan käytölle.
  • Sen pohjalta komission tulisi ylläpitää julkista tulostaulua, jonka avulla tavoitteiden toteutumista pystyttäisiin seuraamaan jäsenmaakohtaisesti ja ajantasaisesti.
  • Tulostaulu olisi syytä liittää myös osaksi EU:n vuosittaista talouspolitiikan ohjausjaksoa ja komission säännöllisiä arviointeja.

Lisäksi on tärkeää varmistaa, että EU:n elpymisrahoitus ei vääristä kilpailua yritysten kesken tai suhteessa julkisiin toimijoihin. On olennaista, että julkiset hankintaprosessit ovat kaikissa jäsenvaltioissa täysin avoimia kaikille eurooppalaisille yrityksille. Elpymisrahoituksen käytössä tulisi noudattaa EU:n valtiontukisääntöjä.

Vetoomus laadittiin tällä viikolla järjestöjen puheenjohtajien kokouksessa, jossa EK:ta edustivat puheenjohtaja Jaana Tuominen ja toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Lue  järjestöjen vetoomus kokonaisuudessaan.

Allekirjoittajat:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Confederation of Danish Industry
Estonian Employers’ Confederation
Confederation of Icelandic Enterprise & Federation of Icelandic Industries
Employers’ Confederation of Latvia
The Lithuanian Confederation of Industrialists
Confederation of Norwegian Enterprise
Confederation of Swedish Enterprise