Avain merilogistiikan edelläkävijyyteen: ratkaistaan datan jakamisen pullonkaulat

19.05.2021

Digital Game Changers -hankkeen merilogistiikkayritykset haastavat valtiota mukaan pilotointiin, jossa datan jakamista kehitettäisiin aidossa satamaympäristössä. Alalle tarvitaan myös tekninen alusta, joka tukisi luottamuksellisen tiedon jakamista.

Datan tehokkaampi hyödyntäminen on reitti merilogistiikan edelläkävijyyteen. Kun hyödyllistä dataa päästään jakamaan luottamuksellisesti ja yhteistyössä, auttaa se tehostamaan toimintaa, vähentämään päästöjä ja terävöittämään kilpailukykyä. Tähän johtopäätökseen päädyttiin EK:n Digital Game Changers -hankkeen merilogistiikkatyöryhmässä, johon kuuluivat ABB, Cargotec, DB Schenker, DIMECC – One Sea, VTT ja Wärtsilä.

Työryhmässä tunnistettiin merkittävät pullonkaulat, joiden takia dataa ei vielä pystytä riittävästi hyödyntämään. Ensinnäkin pitäisi paremmin kyetä tunnistamaan relevantti tieto sekä sopimaan sen jakamisen pelisäännöistä osapuolten kesken. Myös bisnesmallit ovat auki – kuinka dataa hinnoitellaan, kuka on valmis sitä ostamaan ja millä ehdoilla dataa jaetaan.

Kaiken ytimessä on luottamuksellisuus: mitä dataa voidaan jakaa vaarantamatta kilpailukyvyn kannalta kriittisiä tietoja tai mikä data on salattava lainsäädännön tai esimerkiksi asiakassopimusten takia. Satamien verkostomainen globaali verkosto asettaa omat haasteensa: ovatko yritykset halukkaita jakamaan tietojaan kaikkiin satamiin vai vain oman toiminnan kannalta strategisiin kohteisiin?

Merilogistiikkatyöryhmän esitykset datan jakamisen vauhdittamiseksi

  1. Suomeen tulisi kehittää tekninen alusta datan luottamuksellista jakamista varten. Samalla tulisi määritellä jakamisen pelisäännöt sekä keinot tunnistaa relevantti data.
  2. Valtion tulisi käynnistää datan jakamisen pullonkauloihin pureutuva pilotointi, joka toteutettaisiin aidossa satama- ja bisnesympäristössä. Simulaatioissa olisi mielekästä hyödyntää myös pelillistämisen mahdollisuuksia käyttöliittymän suunnittelussa. Onnistuneen koeponnistuksen jälkeen toimiva malli on helpompi skaalata laajempaan käyttöön kansainvälisestikin.
  3. Julkisissa hankinnoissa tulisi huomioida meriliikenteen elinkaarikustannusten ohella myös ympäristövaikutukset.

Kaikki hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat yhtä mieltä datan jakamisen käytännön hyödyistä: sitä tarvitaan, jotta satamien tilannetietoisuus paranisi, jatkokuljetusten tyhjäkäynti vähenisi ja toiminta tehostuisi.

Dataa tehokkaasti jakamalla voidaan saavuttaa myös huomattavia päästövähennyksiä.  Rahtivirrassa arvioidaan olevan globaalisti 17 miljardin euron edestä vuodessa tehottomuutta, mistä pelkästään tyhjien konttien turhan siirtämisen poistamisella voitaisiin säästää 19 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, ilmenee Cargotecin tutkimuksesta.