EK mukaan Call On Carbon -vetoomukseen: Ilmastopäästöjen hinnoittelussa otettava harppaus eteenpäin

24.02.2021

EK ja muut ilmastoratkaisuja ajavat järjestöt vetoavat maailman päättäjiin: hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista on vauhditettava tehostamalla päästöhinnoittelua. Avainasemassa on EU:n, USA:n, Kiinan ja muiden teollisuusmaiden yhteistyö.

Ilmastopolitiikan näkymät ovat myönteisemmät kuin vuosiin, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Viime vuosi oli käännekohta: ensimmäistä kertaa kaikki suuret talousmahdit EU, USA ja Kiina ovat sitoutuneet hiilineutraalisuuden tavoitteisiin. Tässä uudessa tilanteessa on varmistettava, että tavoitteiden taakse saadaan myös uskottava ohjaus ja toimeenpano.”

EK on tänään allekirjoittanut kansainvälisen Call on Carbon -vetoomuksen, jonka päämääränä on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaan hinnoittelun käyttöönottoa. CLC:n (Climate Leadership Coalition) ja sen pohjoismaisten kumppaneiden aloitteeseen haetaan mukaan järjestöjä ja toimijoita myös muualta Euroopasta, Kiinasta ja USA:sta.

Suomalainen elinkeinoelämä haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Samalla on muistettava, että hiilineutraalin talouden rakentamisessa on kyse myös massiivisesta investointihaasteesta, Häkämies korostaa.

”Yritysten suurinvestoinnit edellyttävät hallittua rakennemuutosta ja näkymää tuleville vuosikymmenille. Paras tapa tähän on se, että saastuttamiselle saadaan markkinaehtoisesti muodostuva hintalappu. Tärkeää on myös saada päästöjen hinnoittelujärjestelmä laajennettua kansainvälisesti mahdollisimman kattavaksi”.

”Teollisuuden kannalta vuosi 2050 on vain yhden tai kahden investointisyklin päässä. Siksi sekä investoinneilla että päästöjen hinnoittelulla on kiire. ”

Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat kehottavat valtioita

  1. ottamaan käyttöön hiilineutraaliustavoitteita tukevat ja Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat ja luotettavat päästöjen hinnoittelujärjestelmät, jotka luovat edellytykset kustannustehokkaille investoinneille.
  2. yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoittelujärjestelmät eri maiden välillä vakaan ja ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi
  3. valmistelemaan Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisesti säännöt kansainväliselle markkinamekanismille, joka tukee kustannustehokkaita torjuntatoimenpiteitä, muodostaa tasavertaisen toimintakentän ja minimoi hiilivuodon edistäen entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Call on Carbon -hanke on syntynyt suomalaistaustaisen Climate Leadership Coalition -bisnesverkoston sekä ruotsalaisen Haga Initiativen ja norjalaisen Skiftin aloitteesta.