Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelma

Tulosta

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumalli on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille. Sen tavoitteena on edistää nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään ja yrityksiin. Kesäharjoitteluohjelma käynnistyi vuonna 1992. Myönteiset kokemukset ovat vakiinnuttaneet mallin käyttöä.

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on yhteinen suositus ”Tutustu työelämään ja tienaa” koskeva suositus jäsenliitoille vuosiksi 2017–2019”. Mallin käyttöönotto edellyttää, että liitot ovat sopineet mallin käytöstä toimialalla. Työnantaja voi tarkistaa omasta toimialaliitosta, kuuluuko oma toimiala suosituksen piiriin.

Kahden viikon työharjoittelu koululaisille

Harjoitteluaika on kaksi viikkoa, mutta toimialat ovat voineet sopia pitemmästä jaksosta.

Ohjelman toteuttaminen edellyttää jäsenliittojen tekemiä sopimuksia palkansaajajärjestöjen kanssa. Ennen kuin yrityksissä aletaan toteuttaa ohjelmaa, on syytä tarkistaa oman alan liitolta, onko sopimus palkansaajajärjestöjen kanssa olemassa.

Keskusjärjestöjen yhteinen näkemys on, että Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet eivät ole ristiriidassa työsopimuslain ja voimassa olevien sopimusten työvoiman vähentämistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevien määräysten kanssa. Yritysten on suotavaa huomioida henkilöstösuunnitelmassaan tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa ohjelman erityisluonne hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista.

Tutustu työelämään ja tienaa -mallin ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä. Yritysten toivotaan tarjoavan nuorille myös kesätyöpaikkoja, esimerkiksi harjoitteluohjelman jälkeen.