Uuden hallinnointikoodin 2020 julkistustilaisuus

Osakkeenomistajien oikeudet –direktiivin muutokset tulivat kansallisesti voimaan 10.6.2019. Voimaantulleet lakimuutokset aiheuttivat tarpeen kehittää voimassaolevaa hallinnointikoodia erityisesti koskien pörssiyhtiöiden toimielinten palkitsemista sekä lähipiiritoimien hallinnointia. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus asetti erillisen työryhmän valmistelemaan hallinnointikoodin muutoksia. Työryhmän ehdotukseen on ollut mahdollisuus antaa lausuntoja 5.8.2019 asti. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on hyväksynyt saatujen lausuntojen perusteella viimeistellyn uuden hallinnointikoodin. Uusi hallinnointikoodiin ja siihen tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen.

Julkaisutilaisuudessa esitellään hallinnointikoodiin tehtyjä muutoksia ja niiden tavoitteita. Paikallaolijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä uuteen hallinnointikoodin liittyen. Hallinnointikoodiin tehtyjä muutoksia on esittelemässä mm. ehdotuksia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, AA Pauliina Tenhunen (Castrén & Snellman).

Hallinnointikoodi tullaan julkaisemaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

***

Ilmoittautuminen 7.11. asti: https://www.lyyti.in/julkaisutilaisuus2019, tai sähköpostilla osoitteeseen info@cgfinland.fi. Sähköpostilla voitte myös esittää kysymyksiä tai ehdottaa keskustelunaiheita etukäteen.


Lisätietoja