Ilkka Oksala bloggaa: Sote-soppa valmistui

29.12.2016

Hallitus sai vihdoinkin päätettyä Sote-uudistuksen. Ensi vuonna esitys menee eduskuntaan säädettäväksi ja sitten vain toteuttamaan. Hyvä tuli, vaikka ei täydellinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on pyritty uudistamaan jo usean vaalikauden ajan. Aiemmat hallitukset ovat vuorollaan yrittäneet ja sitten epäonnistuneet. Tuolloin olin joka kerta pettynyt uudistuksen kaatumisiin. Nyt sen sijaan voin nyt olla tyytyväinen siihen, että aiemmin ei valmista tullut. Nyt päätetty sote-uudistus on näet paljon parempi kuin mitkään aiemmin valmistellut.

Viime vaalikaudella tiedotusvälineissä ihmeteltiin, että miksi hallitus ei toteuta Sote-uudistusta asiantuntijoiden esittämällä tavalla. Mitenkähän se olisi ollut mahdollista, kun asiantuntijat olivat keskenään hyvin erimielisiä. Yksimielisiä he olivat vain siitä, että heitä ei oltu kuultu riittävästi.

Aiheellisesti on ihmetelty, miksi uudistuksen tekeminen on kestänyt niin kauan. Tähän löytyy hyviä syitä ja huonoja syitä. Ensinnäkään kymmenien miljardien vuosibudjetilla käyvän palvelujärjestelmän uudistaminen ei ole helppoa. Varsinkin kun on kysymys jokaiselle suomalaisille hyvin tärkeistä palveluista. Kun uudistukseen on vielä sisältynyt ajoittain hyvinkin voimakasta ideologista vääntöä, on selvää, että ratkaisuun pääseminen on kestänyt.

Yksi venyneen aikataulun syy –  tosin ei mitenkään hyvä sellainen –  on monien valmisteluvastuussa olleiden virkamiesten kyvyttömyys sopeutua hallituksessa tehtyihin valintoihin. Nikottelemista on aiheuttanut erityisesti hallituksen linjaus parantaa suomalaisten valinnanvapautta sekä eriyttää palvelujen tuottaja ja järjestäjä. Erinomaisia poikkeuksiakin tästä pääsäännöstä toki löytyy. Valitettavan moni sosiaali- ja terveyshallintoon hakeutunut virkamies uskoo kuitenkin julkisen vallan tietävän kaiken kansalaisia paremmin.

Yksityistä ja julkista palvelutuotantoa ei ole syytä asettaa vastakkain. Yksityisellä puolella työskentelevät lääkärit ja sairaanhoitajat eivät ole parempia kuin julkisella puolella työskentelevät. Eivät myöskään huonompia. Kummankin laatu on yleensä hyvää.

Sen sijaan yksityiset ovat yleensä julkista puolta parempia tehokkuudessa, johtamisessa ja organisoinnissa. Tämä johtuu siitä, että markkinoiden kilpailu on pakottanut petraamaan juuri noilla osa-alueilla.

Nyt päätetty Sote-uudistus tuo julkisen puolenkin mukaan kilpailuun. Tämä varmasti johtaa parannuksiin julkisten sote-palvelujen tuotannossa ja hyvä niin! Suomella ei ole varaa sote-palvelujen kustannusten jatkuvaan kasvuun.