Avoin keskustelu ja tieto koronarokotuksesta avaa mahdollisuuksia turvallisempaan työntekoon

Työpaikoilla voidaan keskustella koronarokotustilanteesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta työn tarjoamiseen sekä turvallisempaan työntekoon. Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Työnantaja voi tietosuojaviranomaisen kannan mukaisesti käsitellä tietoa työntekijän ottamasta koronarokotuksesta työelämän tietosuojalain 3 §:n tarpeellisuusvaatimuksen mukaisesti. Tiedon tulee olla tarpeellinen työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien tai työtehtävien erityisluonteen vuoksi. Tieto rokotuksesta voi olla tarpeen, jotta työ voidaan järjestää turvallisesti.

Työpaikat ovat pohtineet rokotusten tuomia mahdollisuuksia luopua täydellisestä etätyöstä ja lisätä lähityötä huomioiden THL:n antamat terveysturvallisuusohjeet mm. hygieniasta, turvaväleistä ja maskeista.

Työnantajan tulee jatkuvasti pitää työturvallisuuslain mukainen riskien ja vaarojen arviointi ajan tasalla. Parantuneen rokotuskattavuuden johdosta meillä on jo työpaikkoja, joissa kaikki työntekijät ovat saaneet kaksi rokotusta ja on kulunut riittävä aika hyvän suojan muodostumiseen. Toisilla työpaikolla saattaa olla kertaalleen rokotettujen lisäksi myös vielä täysin rokottamattomia työntekijöitä. Työnantajan tulee huomioida toisistaan poikkeavat tilanteet työsuojelun yhteistoiminnassa tehtävässä riskinarvioinnissa ja pohtia nimenomaan oman työpaikan tilanteeseen ja kullekin työntekijälle sopivat terveysturvalliset työskentelytavat. Tässä arvioinnissa työnantaja voi käyttää apunaan työterveyshuollon asiantuntemusta.

Kun rokotustiedosta positiivisesti keskustellaan työpaikalla, päästään kohti terveysturvallisempaa töiden tekemistä niin lähityössä kuin hybridityössä. Mahdolliset erityistilanteet, joita työpaikoilla käytännössä voidaan kohdata, tulee käsitellä yksittäistapauksina – yhteistyössä ja ilman vastakkainasettelua.