Bulgaria ensi kertaa EU:n johtoon

20.12.2017

Bulgaria aloittaa EU:n neuvoston puolivuotisen puheenjohtajuuskautensa tammikuussa 2018 teemalla ”Yhdessä olemme vahvoja”. Kymmenen vuotta sitten unioniin liittyneelle jäsenmaalle puheenjohtajuuskausi on ensimmäinen.

Puheenjohtajakauden pääviestin valinta korostaa Euroopan monimuotoisuutta unionin vahvuutena. Neuvoston puheenjohtajana Bulgaria haluaa keskittyä unionin yhtenäisyyteen, kilpailukykyyn ja konsensuksen vaalimiseen. Lisäksi Bulgaria on luvannut painottaa kestävää, turvallista ja inklusiivista EU:n uudistamista puheenjohtajakaudellaan.

Konkreettisten poliittisten prioriteetien osalta Bulgaria on valinnut seuraavia painopisteitä:

  • Euroopan tulevaisuus ja nuoriso, painottaen talouskasvua ja sosiaalista koheesiota: Bulgaria nostaa esiin EU:n tärkeiden politiikka-alueiden uudistukset, Britannian eroneuvottelut ja EU:n rahoituksen sekä nuorisopolitiikan, erityisesti työtaitojen kehittämisen ja koulutuksen.
  • Länsi-Balkanin eurooppalaiset tulevaisuudennäkymät: Bulgarian tavoitteena on pitää alueen maat motivoituneena Euroopan suhteen antamatta turhia toiveita lähitulevaisuuden EU-jäsenyydestä.
  • Euroopan turvallisuus ja vakaus: Keskiössä ovat taloudellinen, sosiaalinen ja oikeudellinen turvallisuus sekä energia- ja ympäristöturvallisuus. Bulgaria panostaa erityisesti puhdas energia -pakettiin, uudistettuun sisäisen turvallisuuden strategiaan, EU:n globaaliin strategiaan sekä yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään ja Schengen-alueen vahvistamiseen.
  • Digitaalitalous ja tulevaisuuden työtaidot: Bulgaria on luvannut tehdä töitä digitaalisten sisämarkkinoiden saattamiseen loppuun kehittämällä kyberturvallisuutta Euroopassa sekä avaamalla uusia mahdollisuuksia teollinen vallankumous 4.0 -strategian parissa.

Brexit, Saksan hallituksen muodostaminen ja Italian parlamenttivaalit keväällä 2018 muodostavat puitteet, joiden keskellä Bulgaria pääsee navigoimaan.

Samanaikaisesti puheenjohtajamaana Bulgarialla on edessä kolme suurta haastetta. Keskustelun käynnistäminen Euroopan komission viimeisistä ehdotuksista ja unionin uudistamisesta eivät yksinään riitä. Samalla toimielimet on saatava tekemään päätöksiä herkimmistäkin aiheista ennen vuoden 2019 EU:n vaaleja.

Lisäksi keskustelu EU:n budjetista vuoden 2020 jälkeen on kuumenemassa niin Brysselissä kuin jäsenvaltioissa. Ottaen huomioon Britannian eron ja unionin tarpeen toteuttaa uudistuksia Bulgarialla on kovat paineet aloittaa keskustelu EU:n rahoituskehyksen rakenteen kehittämisestä.

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenvaltioiden kesken puolen vuoden välein. Puheenjohtajavaltio johtaa puhetta neuvoston kaikissa kokoonpanoissa ja sen valmisteluelimissä. Bulgarian jälkeen puheenjohtajamaana aloittaa Itävalta. Suomen vuoro alkaa heinäkuussa 2019.

Bulgarian puheenjohtajuuskautta voi seurata Twitterissä tililtä @EU2018BG, ja nettisivut löytyvät osoitteesta www.eu2018bg.bg