Ekonomisti Vuori: Miksi työmarkkinoita pitää uudistaa?

01.09.2023

Suomi on työmarkkinauudistusten osalta jäänyt vuosikymmeniä jälkeen muista Pohjoismaista ja merkittävistä kilpailijamaistaan. Toimivat työmarkkinat edistävät kasvua ja helpottavat vastaamaan muun muassa ikääntymisestä johtuvaan julkisten menojen kasvuun tulevaisuudessa.

Hallitusohjelman työmarkkinauudistukset kasvattavat työpanosta, eli työllisyyttä ja tehtyjä työtunteja. Työvoiman saatavuus paranee sosiaaliturvauudistuksilla, kun työn ja osa-aikaisen työntekijän lisätuntien vastaanottamisesta tulee entistä kannattavampaa työntekijälle. Muilla yksittäisillä toimilla työllisten määrää kasvatetaan vähentämällä palkkaamisen riskejä.

Edellytyksiä kasvattaa työn tuottavuutta parannetaan hallitusohjelmassa. Tuottavuus kasvaa, kun pystytään tuottamaan enemmän samalla työpanoksella. Tärkeimpinä hallituksen toimina ovat panostukset tuottavuutta kasvattaviin T&K-tukiin, jotka vähentävät yritysten investointien riskejä. Panostukset tuottavuuteen ovat merkittäviä Suomen kilpailukyvylle pitkällä aikavälillä.

Talouskasvu syntyy työpanoksen lisäyksestä ja työn tuottavuuden kasvusta. Näillä hallitusohjelman kasvua edistävillä toimilla sekä menosopeutuksilla tasapainotetaan julkista taloutta. Julkisessa taloudessa tarvitaan liikkumavaraa, jotta voidaan jatkossa reagoida talouskriiseihin, panostaa kasvun kannalta tärkeisiin kohteisiin ja uudistaa taloutta.

Tuotantorakenteen uudistaminen parantaa yritysten tuottavuuskasvua. Uusia työpaikkoja tarvitaan korvaamaan katoavaa tuotantoa. Kotimaisen tuotannon pitää säilyä samalla kilpailukykyisenä.

Yritysten kustannuskilpailukykyä edistetään myös muilla hallitusohjelman työmarkkinauudistuksilla. Kustannuskilpailukyvyllä mitataan tuotannon kustannuksia suhteessa kilpailijamaihin.

Palkanmuodostusta kehitetään vakiinnuttamalla vientivetoinen työmarkkinamalli, joka edistää yritysten kustannuskilpailukyvyn säilymistä myös talouden poikkeustilanteissa. Lisäksi paikallisen sopimisen laajentaminen parantaa sekä kilpailukykyä että tuottavuutta.

Työrauhan kehittäminen parantaa Suomen maakuvaa. Toimivat ja ennakoitavat työmarkkinat lisäävät suomalaisten yritysten houkuttelevuutta kauppakumppaneina ja Suomea investointikohteina. Tämä on tärkeää etenkin nyt, kun Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä vihreän siirtymän investointeja tulevina vuosina.