Ekonomisti Vuori: Työllisyystoimet oikea-aikaisia

22.09.2023

Budjettiriihessä maan hallitus päätti toimista, jotka vaikuttavat työllisyyteen ja kasvuun. Tuoreissa talousennusteissa Suomen odotetaan ajautuvan taantumaan loppuvuoden aikana ja kasvu käynnistyisi hitaasti ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle talouspolitiikan viritys jää elvyttäväksi, mikä on aiempien vuosien suhdannetilanteeseen nähden tällä kertaa perusteltua.

Budjettiriihen monet ratkaisut käynnistävät käännöstä kestävälle kasvun uralle. Velkaantuminen jatkuu silti yhä korkealla tasolla. Nyt tehtävät kestävän kasvun toimet alkavat vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Rakenteellisia muutoksia työmarkkinoille on tehtävä nyt. Uudistusten ja sopeutusten ajoittaminen on haastavaa, mutta nyt päätettävät toimet osuvat suhdanteiden kannalta otolliseen kohtaan. Rakenteellisten uudistusten vaikutukset tulevat käytäntöön vasta vuosien päästä.

Esimerkiksi lausuntokierroksella oleva työttömyysturvan muutosten lakiluonnos tulisi täydellä vaikutuksella käyttöön vasta kolmen vuoden kuluttua. Jos nyt lausuntokierroksella oleva laki tulee voimaan ensi vuoden alusta, vaikuttavat lakimuutokset vasta syyskuussa 2024 alkaviin työttömyysjaksoihin. Eli vasta vuoden päästä tästä päivästä! Tämän vuoksi muutokset vaikuttavat osittain vielä vuoden 2025 puolella ja täysimääräisesti vasta vuonna 2026.

Nyt pitäisi tietää suhdannetilanne yli kahden vuoden päähän, jos uudistukset halutaan sovittaa aina sopivaan suhdanteeseen. Taloustutkimuslaitosten ennusteet tehdään tavanomaisesti kuluvalle ja tulevalle vuodelle. Rohkeimmat lähtevät arvioimaan jopa kahta vuotta eteenpäin.

Työmarkkinauudistukset ovat välttämättömiä. Lakoilla uhkailu ei helpota talouden epävarmuutta. Määrätietoiset toimet julkisen talouden tervehdyttämiseksi ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi tuovat lisää luottamusta talouteen jo lyhyemmällä ajalla. Loppuvuoden taantumaa emme voi enää välttää, mutta tulevaan kestävään kasvuun määrätietoiset toimet antavat riittävät eväät.