Ennakoitava ja viisas sääntely turvaa investoinnit

25.04.2014
Jukka Leinonen DNA

Jukka Leinonen, DNA Oy (kuva DNA)

Televiestintäala on säännelty toimiala ja suuri osa sääntelystä johdetaan suoraan EU-tasolta.

Komissio toi julki viime kesänä esityksensä EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoista – aiheesta, joka on äärimmäisen tärkeä ja tavoittelemisen arvoinen. Asetusehdotus on kulkenut nimellä ”Connected Continent”. Hyvin pian kuitenkin kävi ilmi, että komission ehdotus hyvästä päämäärästään huolimatta sisältää vääränlaisen työkalupakin ja ehdotukset eivät kohdistu digitaalisten sisämarkkinoiden siihen osaan, joihin puuttumalla asiassa päästäisiin parhaiten eteenpäin.

Vaikka sisämarkkinoiden esteet eivät ole laajakaistaverkoissa tai operaattoreiden lukumäärissä, komission keinot kohdistuvat silti juuri tietoliikenneinfrastruktuuriin – ei siis tekijänoikeuksiin, digitaalisten palveluiden verotukseen tai vaikkapa e-laskun edistämiseen.

Toteutuessaan asetusehdotus toisi komissiolle huomattavasti valtaa päättää muun muassa operaattoreiden tärkeimmän tuotannontekijän, taajuuksien myöntämisestä. Lisäksi asetus kiristäisi entisestään verkkovierailumaksun hintaa ja pakottaisi operaattoreiden roamingliiketoiminnan tappiolliseksi. Tästä voisi seurata, että jatkossa operaattoreilla olisi myynnissä edullisempia kotimaan käyttöön tarkoitettuja liittymiä ja kalliimpia matkaliittymiä, jotka toimisivat myös ulkomailla.

Kansallisesti olemme kokeneet hieman samantyyppisen lainsäädäntöprosessin niin sanotun tietoyhteiskuntakaari-paketin yhteydessä, joka on juuri annettu eduskunnalle. Kun verkon yli palveluitaan tarjoavia globaaleja jättejä on vaikea säännellä, on pääasialliset sääntelytoimet helpompi kohdistaa kotimaisiin tietoliikennetoimijoihin. Samaan aikaan nuo globaalit, väljästi säännellyt verkkopalvelutoimijat kuitenkin heikentävät entisestään operaattoreiden kiinteähintaisiin datapaketteihin perustuvaa ansaintalogiikkaa, kommunikaation siirtyessä puheluista ja tekstiviesteistä verkon yli erilaisiin sovelluksiin. Sääntelyä ja yritysten kustannuksia siis lisätään myös kansallisesti tilanteessa, jossa kilpailu toimii erinomaisesti ja viestintäpalveluiden hinnat ovat Euroopan edullisimpien joukossa.

Teleoperaattorit investoivat vuositasolla reilut puoli miljardia euroa kotimaisiin verkkoihin. Jotta nämä suomalaisen ja eurooppalaisen tietoyhteiskunnan hyväksi tehdyt investoinnit ovat mahdollisia myös jatkossa, sääntelyn tulisi olla paremmin ennakoitavaa ja kannustaa paremmin pitäjänteiseen toimintaan.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja
DNA Oy