EU-puheenjohtajamaa Viron toiveissa digitaalisempi ja yhtenäisempi unioni

30.06.2017

Viro aloittaa puolivuotisen EU-puheenjohtajuuskautensa lauantaina 1.7. Puheenjohtajuuskausi aikaistui brexitin vuoksi puolella vuodella. Ensikertalaisen innokkuus yhdistettynä edistyksellisiin markkinointitaitoihin on taannut sen, että Viron siirtyminen EU:n johtoon ei ole jäänyt Brysselissä huomaamatta, kirjoittaa Brysselistä avustava asiantuntija Aino Salmi.

Viro toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana aikana, jolloin Euroopan taloudessa näkyy piristymisen merkkejä ja EU-myönteiset äänet voimistuvat kautta mantereen. Viro korostaa hyötyneensä itse EU:sta valtavasti ja haluaa nyt osoittaa sen edut muillekin. Viro toivoo, että tämä puheenjohtajuuskausi tullaan muistamaan uuden positiivisen vireen syntymisestä Euroopan unionissa.

Viron tavoitteena on innovatiivinen, kilpailukykyinen, vauras ja turvallinen Eurooppa. Tuleva puheenjohtajamaa haluaa vahvistaa erityisesti näitä EU:n ulottuvuuksia:

  • Avoin innovaatiotalous
  • Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus
  • Digitaalinen Eurooppa ja datan vapaa liikkuvuus
  • Sosiaalinen osallisuus ja kestävä kehitys

Erityisesti digikehityksen edelläkävijänä profiloitunut Viro ottaa kaiken irti puheenjohtajuudestaan. Viro haluaa nostaa datan vapaan liikkuvuuden viidenneksi vapaudeksi ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden rinnalle. Data on digitaalisen Euroopan raakamateriaali. Viro pyrkii kehittämään digitaalisia sisämarkkinoita ja edistämään digitalisaatiota kaikilla politiikanaloilla. Viro kaipaa Eurooppaan myös kokeilevampaa uusien ideoiden ja innovatiivisuuden kulttuuria, lisää mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja selkeämpää sääntelyä.

Viron EU-asioiden varaministeri Matti Maasikas totesi Brysselissä, että EU:n on tuotettava kansalaisille konkreettisia etuja ja niistä viestimisen on oltava yhdenmukaista. Uusia ideoita Euroopasta on tarjolla nyt enemmän kuin kenties koskaan ja niihin on syytä tarttua. Viron kausi alkaa positiivisen EU-vireen siivittämänä, mutta Maasikas totesi pragmaattisesti, että EU ei ole vielä selvillä vesillä. Maasikas kertoi olevansa erityisen huolissaan pakolaiskriisistä ja sen merkityksestä solidaarisuudelle Euroopassa. Yksi puheenjohtajuuskauden prioriteeteista on Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen.

Uusi puheenjohtajamaa haluaa löytää tapoja yhdistää Eurooppaa entisestään, sen mukaan yhtenäisyys on EU:n toimintakyvyn edellytys. Viron puheenjohtajuuden slogan onkin ”tasapainon kautta yhtenäisyyteen”. Tasapainossa on vielä hakemista, sillä Viroa odottavat haasteet esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteita horjuttavien Unkarin ja Puolan kanssa.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaan päätehtävät ovat neuvoston ja sen valmisteluelinten kokousten suunnittelu ja johtaminen sekä neuvoston edustaminen suhteessa muihin EU:n toimielimiin. Puheenjohtajamaalla on vaikutusvaltaa siihen, mitä asioita EU-agendalle nostetaan. Jäsenmaat tekevät yhteistyötä puheenjohtajakolmikkoina. Viron puheenjohtajuuskauden myötä 18 kuukauden johtotyön aloittaa Viron, Bulgarian ja Itävallan muodostama trio. Puheenjohtajuuden kierrättämistä jäsenmaissa pidetään tärkeänä vallan hajautumisen symbolina. Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa 1.7.2019.

Viron puheenjohtajuuskautta voi seurata Twitterissä tililtä @EU2017EE ja nettisivut löytyvät osoitteesta  www.eu2017.ee.