EU tarvitsee aidosti toimivat sisämarkkinat

01.04.2014

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä öljytuotteet kärkenään on jo 25 prosenttia. Viime vuonnakin viennin kasvua tuli sinnikkäällä työllä tiukasta tilanteesta huolimatta 4 prosenttia. Toimialana olemmekin samalla kasvutrendillä kuin ennen vuotta 2008, ja tällä käyrällä haluamme pysyä myös jatkossa. Suurin osa suomalaisesta kemianteollisuudesta toimii kansainvälisillä markkinoilla, ja valtaosa Suomen kemianteollisuuden tuotannosta menee vientiin.

Matti Lievonen, Neste Oil Oyj

Matti Lievonen, Neste Oil Oyj (Kuva: Neste Oil Oyj)

Kuten monilla muillakin toimialoilla myös kemianteollisuudessa kasvu keskittyy erityisesti Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan, jotka houkuttelevat investointeja muun muassa edullisemmilla energiakustannuksillaan. Samaan aikaan EU-alueen kasvua rajoittaa muun muassa sisämarkkinoiden toimimattomuus. Vaikka aiheesta on puhuttu pitkään, monessa EU-jäsenmaassa on edelleen omia vaatimuksia tuotteille tai pahimmassa tapauksessa koko tuotteen markkinoille pääsy saatetaan estää. Aidosti toimivat sisämarkkinat olisivatkin helpotus EU-alueelle tuotteitaan myyville yrityksille, jotka nyt joutuvat käyttämään resurssejaan kaupan esteiden purkamiseen. Töitä pitäisi tehdä myös maailmankaupan vapauttamiseksi.

EU-alueen sisämarkkinoiden tärkeys korostuu erityisesti Suomen kaltaisessa maassa, jossa oma kotimarkkina on suhteellisen pieni. Tästä syystä juuri suomalaisten pitäisi tehdä töitä yhtenäisen eurooppalaisen kotimarkkinan eteen. Näin voimme varmistaa, että kilpailukykyiset suomalaiset tuotteet ja palvelut pääsevät kohtaamaan ostajansa maailmalla.

Matti Lievonen
toimitusjohtaja
Neste Oil Oyj
Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja