EU:n resurssitehokkuudesta suuntaviivoja ensi viikolla

26.03.2014
Mikael Ohlström

Mikael Ohlström, EK

EU:n komission työryhmä (European Resource Efficiency Platform EREP) julkistaa ensi viikolla suosituksensa siitä, kuinka EU:ssa tulisi edistää resurssitehokkuutta. Agenda voi olla hyvinkin laaja – koskeehan energian ja luonnonvarojen käyttö koko yhteiskuntaa. Komissio on jo aiemmin ilmaissut, että resurssitehokkuus on lähivuosien strateginen prioriteetti monilla politiikan osa-alueilla.

Ensi viikon suosituksia tutkitaan varmasti tarkkaan niin Brysselissä kuin jäsenmaissakin. Niiden pohjalta pyritään päättelemään, millaista politiikkaa komissio lähivuosina valmistelee.

Suositusten konkreettisin sisältö liittynee resurssitehokkuuden tavoitteisiin ja niiden mittaamiseen. Itse toivon, että komission työryhmä on paperissaan huomioinut seuraavia näkökohtia:

1) Ennen kuin voidaan keskustella tavoitteista, pitää perusasioiden olla kunnossa: määritelmät, indikaattorit, tilastointi ja luotettava data. Toistaiseksi resurssitehokkuuden tai -tuottavuuden mittaamiseen ei ole olemassa riittävän varmoja ja yhtenäisiä perustietoja.

2) Tarvitaan perusteellinen keskustelu siitä, mitä halutaan mitata ja mitä on viisasta mitata: mitataanko kotimaisen kulutuksen, tuotantotoiminnan tai kansantalouden resurssi-intensiivisyyttä? Vai halutaanko mitata nimenomaan resurssien käytön tehokkuutta?

3) Talous on kansainvälistä ja kauppavirrat maailmanlaajuisia. Siksi resurssien käytölle ei ole mielekästä asettaa tavoitteita EU:n sisäisesti –maakohtaisista tavoitteista puhumattakaan. Jos täällä rajoitetaan luonnonvarojen hyödyntämistä, resurssien käyttö ja työpaikat siirtyvät EU:n rajojen ulkopuolelle. Samalla luonnonvarojen käyttö kasvaa, jos toiminta siirtyy maihin, joissa resurssien käyttö on tehottomampaa. Ilmastopolitiikan virheitä ei kannata toistaa.

Itse asia on tärkeä. On kaikkien intressissä, että energiaa ja luonnonvaroja opitaan käyttämään yhä säästeliäämmin. Myös tässä euro on hyvä konsultti, joka ajaa usein myös ympäristön asiaa. Tarvitaan kuitenkin perusteellista pohdintaa lähtökohdista: mitä kannattaa tavoitella ja miten tavoitteisiin tehokkaimmin päästään.

Jatketaan keskustelua esimerkiksi Twitterissä (@mikaelohlstrom, #resurssitehokkuus)!