EU:n turvallisuus myös elinkeinoelämän etu

12.01.2018

Elinkeinoelämän kannalta vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö on ensiarvoisen tärkeä, joten EU:n vakautta parantavat toimet ovat myös elinkeinoelämän etu. Lisääntyneet turvallisuusuhat kuten epävakaat olosuhteet EU:n naapurustossa, entistä suurempi pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä, laajat tietoturvauhat ja toistuvat terrori-iskut ovat kannustaneet EU:ta etenemään puolustus- ja turvallisuusyhteistyön kehittämisessä. EU:n tavoitteena on parantaa eurooppalaisten turvallisuutta kokonaisvaltaisesti, bloggaa Brysselistä Salla Ahonen.

Joulukuussa otettiin merkittävä askel eteenpäin EU:n pysyvässä rakenteellisessa puolustusyhteistyössä. 25 jäsenmaata sitoutui yhteistyöhön ja valitsi 17 projektia, joiden myötä EU:n yhteinen puolustus etenee. Suomi osallistuu kolmeen projektiin, kyber-yhteistyöhön, ohjelmistoradiohankkeeseen ja kaluston rajaesteiden purkamiseen. Tällä hetkellä yhteistyön ulkopuolelle jättäytyivät Iso-Britannia, Tanska ja Malta. Puolustusteollisuuden kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia monille suomalaisille yrityksille, mukaan lukien kyberturvallisuuteen ja avaruusteknologiaan keskittyville pk-yrityksille.

EU:n lähialueiden kehitys ja Eurooppaan suuntautuva muuttoliike ovat tärkeä osa turvallisuuskeskustelua. Vaikka vuonna 2017 laittomien tulijoiden määrä väheni 63 prosenttia, paineet eivät poistu, ellei tilanne naapurustossa kohene. Viime vuoden joulukuussa komissio esitti suunnitelmia siitä, kuinka muuttoliike pyritään hoitamaan. Keskustelu ei ole ollut helppoa ja esimerkiksi turvapaikanhakijoiden jakaminen on kiristänyt jäsenmaiden välejä. Tarkoitus on sopia vuoden 2018 kesäkuuhun mennessä uudesta muuttoliikepolitiikasta. Tämä sisältäisi esimerkiksi EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisen, tiiviimpiä kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa ja laillisten väylien avaamista Eurooppaan. Hankkeen avulla on tarkoitus turvata myös riittävä rahoitus. Euroopan lähialueiden taloudellisen kehityksen edistäminen voi luoda sekä vakautta, turvallisuutta että liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaiselle elinkeinoelämälle.

Ilmastonmuutoksen on todettu olevan yksi merkittävä tekijä siirtolaismäärien kasvulle. Tulevaisuuden turvallisuusuhkien ennakoimisessa onkin kiinnitettävä huomiota myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin elinympäristöissä. Sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen, että sen vaikutusten vähentämiseen löytyy ratkaisuja myös suomalaisilta yrityksiltä.

Siirtolaisten onnistunut vastaanottaminen voi auttaa löytämään ratkaisuja myös Euroopan ikääntymisen aiheuttamaan työvoimapulaan, mikä lisää samalla vakautta. Nyt kun maahanmuuttotilanne on aiempaa paremmin hallinnassa, on tärkeää löytää tehokkaat keinot kattavaan politiikkaan ja integroida jo saapuneet maahanmuuttajat yhteiskuntaan mm. tehokkailla työllistymistä tukevilla keinoilla.