Häkämies bloggaa: Brexit osoittaa, että Euroopan unionia on uudistettava

EK kunnioittaa äänestäjien päätöstä, mutta on pahoillaan Britannian valinnasta irtautua EU:sta. Kasvanut EU-kriittisyys on vakava viesti uudistaa EU:ta.

Unionin toiseksi suurimman talouden eroaminen EU:sta on sekä suomalaiselle elinkeinoelämälle että koko EU:lle iso menetys ja pettymys. Britannia ja Suomi ovat olleet samoilla linjoilla, kun ne ovat EU:ssa korostaneet avointa markkinataloutta, kilpailukykyä, kauppapolitiikkaa, parempaa sääntelyä ja ylipäätään EU:n toiminnan tehostamista. Britannian EU-eron seurauksena unioni siirtyy protektionistisempaan suuntaan.

Irtaantumisprosessi ja sitä seuraava kauppasuhteiden järjestäminen kestävät vuosia ja lisäävät valitettavasti epävarmuutta. Britannia on Suomelle kuudenneksi suurin vientimarkkina ja EU:n sisämarkkinat tulevat kaventumaan yli kymmenesosalla. Kun neuvotellaan EU:n ja Ison-Britannian tulevasta yhteistyöstä, on tärkeää varmistaa myös jatkossa hyvät ja toimivat kauppasuhteet Britannian kanssa. Yhtenäinen Eurooppa on Suomen edun mukainen.

Britannian EU-kansanäänestyksen tulos ja muissakin jäsenmaissa lisääntynyt EU-kriittisyys osoittavat, että EU on uskottavuuskriisissä. Unionia on tarvetta uudistaa, keskittyä työllisyyttä ja kasvua tukeviin ydinasioihin ja tuottaa lisäarvoa sen jäsenmaille ja kansalaisille.

Suomen EU-jäsenyys oli aikanaan iso missio suomalaiselle elinkeinoelämälle. Nyt haasteena on EU:n hajaannus. Pahimmillaan Britannian esimerkki voi houkutella seuraajia. Jotkut muut EU-maat voivat tehdä omia vaatimuslistojaan ja edellyttää vastaavaa neuvottelu- ja kansanäänestysprosessia. Tällainen kehitys hajottaisi EU:ta ja lisäisi huomattavasti Euroopan epävakautta.

EU:n yhtenäisyyden rakoileminen voi johtaa myös EU:n integraation tiivistämiseen ydinmaiden kesken. Tämä prosessi voi lähteä liikkeelle nopeallakin vauhdilla. Mahdollinen leiriytyminen johtaa Suomen kannalta haastavaan tilanteeseen, jossa meidänkin on tehtävä valintoja. Nyt tarvitaan keskustelua EU:n tulevaisuudesta.