Häkämies: Tarvitsemme kannustavaa verotusta

16.05.2018

Suomen talouskehitys on ollut rohkaisevaa parin viime vuoden aikana. Tarvitsemme kuitenkin vielä monia hyvän talouden vuosia, jotta hyvinvointiyhteiskunnan perusta voidaan turvata. Suomen ikääntyminen tuo väistämättä yhteiskunnallemme lisää paineita ensi vuosikymmenellä. 

”Ennen kaikkea tarvitaan pitkäjänteistä ja vastuullista veropolitiikkaa. Suomalaista omistajuutta on rohkaistava ja kannustettava, jotta kansalaiset vaurastuvat ja työllisyys turvataan. Yrittämisen verotus tulee pitää kohtuullisella ja ennustettavalla tasolla. Muuten riski pääomien, osaamisen ja työntekijöiden valumisesta ulkomaille kasvaa”, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Nyt ei ole aika lannistaa yrityksiä investoimasta Suomeen. Veronkorotusten tie johtaisi heikkenevään talouskehitykseen ja myös julkisten palveluiden rahoituspohjan pettämiseen. Siksi tulevalta vaalitaistelulta on syytä ennen kaikkea edellyttää vastuullisuutta, ei huutokauppaa. ”

Haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Jenni Järvelä, puh. 040 5567156