Jätteistä energiaa – kiertotalous vähentää myös päästöjä

26.01.2017

Komissio on tänään julkaissut kiertotalouspakettiin kuuluvan tiedonannon jätteiden energiakäytöstä kiertotaloudessa. Tämä tiedonanto sitoo kiertotalouden suunnitelmat osaksi EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Kokonaisuudessaan aloitteet ovat edenneet melko hyvin ilmoitetun aikataulun mukaisesti, vaikka joitain viivästymisiäkin on ollut liittyen esimerkiksi ekosuunnitteluun, jonka työohjelma julkaistiin marraskuussa osana energiaunionin talvipakettia. Tänään torstaina komissio julkaisema tiedonanto käsittelee jätteen hyödyntämistä energiana. Tämä pitää sisällään erilaisia prosesseja, joilla jätteistä voidaan tuottaa sähköä, lämpöä tai polttoaineita.

Komission esityksessä muistutetaan, että jätehierarkiasta voidaan perustellusti poiketa, jos ympäristövaikutukset olisivat uudelleenkäytössä suuremmat kuin jätteen hyödyntämisessä energiana. Lisäksi komissio on aloittamassa selvitystä jäte, tuote ja kemikaalilainsäädännön rajapinnoista. Tätä selvitystä on tarkoitus hyödyntää, kun määritellään, milloin jätteen hyödyntäminen energiana on perusteltua.

Osittain esitys jättää vielä avoimia kysymyksiä, joiden osalta työ jatkuu esimerkiksi energiaunionin ja jätesäädösten käsittelyn yhteydessä. Esimerkiksi liikenteen biopolttoaineet saattavat vielä nousta esiin.

Komission tiedonannossa tuodaan esiin kiertotalouden kytkennät myös energiaunioniin ja Pariisin ilmastotavoitteisiin. Vaikka jätteen hyödyntämisen energiana ei toivota nousevan vuoden 2014 tasosta (noin 1.5 prosenttia EU:ssa käytetystä energiasta), sillä katsotaan olevan mahdollisesti merkittävä osa esim. lämmityksen ja jäähdytyksen, liikenteen ja jätteenkäsittelyn hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Tänä vuonna komissio aikoo edistää jätesäädösten ja jätteiden energiana hyödyntämisen lisäksi myös muovien parempaa kierrätystä, tehdä lainsäädäntöehdotuksen veden uudelleenkäyttöä koskien sekä pyrkii selvittämään kiertotaloutta hidastavia tekijöitä jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnassa. Lisäksi komissio on ilmoittanut julkistavansa menetelmän kiertotalouden seuraamiseksi.

Komission tiedote

Tiedonanto jätteiden energiakäytöstä kiertotaloudessa

Täytäntöönpanokertomus