Jouni Hakala bloggaa: Työllisyysasteen nosto ei voi toteutua ilman työllistäviä pk-yrityksiä

04.06.2019

Uuden hallituksen ohjelma on julkistettu. Tavoite nostaa työllisyysastetta 75%:iin on hyvä ja kannatettava. Keinoissa paljon jää kuitenkin tulevien kuukausien ja vuosien valmistelun varaan. 60 000 uutta työpaikkaa ei synny tyhjästä, vaan jokainen uusi työsuhde vaatii niin työnantajan kuin työntekijän yhteistä tahtoa. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosa yksityisen sektorin nettomääräisistä uusista työpaikoista on syntynyt pk-yrityksiin. Myös tulevan hallituskauden aikana pk-yrityksillä on avainasema yritysten työllistämiskyvyssä ja -halussa.

Hallitusohjelmassa puhutaan yrittäjyysstrategian tekemisestä, samoin Business Finlandin kautta tapahtuvassa viennin edistämisessä ja t&k-rahoituksessa. Toimialoista pk-valtainen matkailuala perustellusti saa huomioita. Laadittavan yrittäjyysstrategian tulisi tunnistaa eri yrittäjäryhmät ja näiden tarpeet. Nämä ovat myönteisiä asioita. Yrittämisen verotuksen kiristäminen, joka ei onneksi näytä toteutuvan, olisi toiminut työllistämistavoitetta vastaan. Samoin olisi kaivattu lisää konkreettisia toimenpiteitä työllistävien p-yritysten kasvuhalun lisäämiseksi.

Kotimainen omistajuus on myös mainittu hallitusohjelmassa, hyvä näin. Hallituksen käytännön toimenpiteet ratkaisevat kuitenkin sen, että kyetäänkö kotimaista omistajuutta vahvistamaan vai ei.

Maa tarvitsee uusia työllistäviä pk-yrittäjiä. Yksinyrittäjälle työllistämiseen liittyvä taloudellinen riski on huomattava. Uudessa hallitusohjelmassa mainitun yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvän kokeilutuen sijasta työllistämisen riskiin liittyvän kynnyksen tunnustaminen – siis käytännössä jouston lisääminen – olisi todennäköisesti kuitenkin tehokkaampi keino.

Olennaista on varmistaa pk-yrityksille pitkäjänteinen ja kannustava ilmapiiri. Suomi elää globaalissa kilpailussa ja yrittäjät kohtaavat tämän kilpailun arjessa. Lisäsäätely ei tue yrittäjyyttä ja toimia hallinnollisen taakan pienentämiseksi voi edelleen peräänkuuluttaa. Investoijien ja työllistävien pk-yritysten tulee voida luottaa pelisääntöjen pysyvyyteen yli hallituskausien.

Lue muita hallitusohjelma-arviointeja Ajassa-blogista