Jouni Kemppainen bloggaa: Vauhtia turvapaikanhakijoiden työllistämiseen

01.12.2015

Pakolaiskriisin jatkuva kärjistyminen korostaa maahanmuuttajien kotouttamisen ja työelämään pääsyn merkitystä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkistamat ehdotukset siitä, millä tavalla turvapaikanhakijoita saataisiin kiinni työelämään, ovat EK:n mielestä perusteltuja.

Kemppainen_Jouni_3553

EK:n viestintäjohtaja Jouni Kemppainen

Elinkeinoelämän keskusliitto on jo aiemmin tehnyt omat esityksensä turvapaikanhakijoiden nopean työllistämisen edistämiseksi. Erityisen tärkeänä EK pitää sitä, että hakemusten käsittelyä ja kielikoulutukseen pääsyä on pyritty kiirehtimään. TEM:n pyrkimys turvapaikanhakijoiden
osaamisen kartoittamiseen jo vastaanottovaiheessa on tärkeä toimi. Myös verkkotyökalujen ja yksityisten yritysten käyttö osaamisen kartoittamisessa nopeuttaa oleskeluluvan saaneiden pääsyä työhön.

EK:n esitys työkokeilusta, jolla turvapaikanhakija voisi osoittaa osaamisensa työmarkkinatuella, on etenemässä. Ajatuksena on antaa mahdollisuus turvapaikkapäätöksen saaneelle osoittaa osaamisensa ja mahdollistaa hänelle mahdollisimman nopeasti varsinainen työpaikka.

Myös yrittäjyys voisi tarjota monelle maahanmuuttajalle mahdollisuuden päästä kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan. TEM:in ajatukset edistää yrittäjyyttä ovat tervetulleita. Keskeistä on, että maahanmuuttajien innovaatio- ja yritystoiminnan valmiuksia hyödynnetään tehokkaasti.

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu aiheuttaa yhteiskunnalle lisääntyviä menoja, mutta nopea käsittely ja kotouttaminen sekä työelämään perehdyttäminen antaa heille mahdollisuuden myös päästä työhön. Hyvä tavoite on se, että turvapaikanhakijasta voisi mahdollisimman nopeasti tulla veroa maksava suomalaisen yhteiskunnan jäsen. Työelämään pääsy on sekä turvapaikkaa tarvitsevan että suomalaisen yhteiskunnan yhteinen etu.