Jyri Häkämies: Tarvitsemme vahvempaa EU:ta

09.04.2024

Me tarvitsemme vahvempaa unionia, joka keskittyy niihin tehtäviin, jotka tulee tehdä yhdessä. Suomen tulee olla EU:ssa vahva ja rakentava jäsenmaa, kirjoittaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Geopolitiikka on muuttunut. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Yhdysvallat ja Kiina mittelevät maailmanherruudesta, ilmastomuutoksen torjunta kohtaa haasteita, monenkeskinen yhteistyö yskii ja protektionismi voittaa alaa. Näistä haastavista lähtökohdista ei ole vaikea perustella sitä, miksi tarvitsemme vahvempaa Euroopan Unionia.

EU ei ole täydellinen. Se on kuitenkin osoittanut viime vuosina vahvuutta koronan torjunnassa ja Ukrainan taloudellisessa ja sotilaallisessa tuessa. Venäjä ei voi voittaa ja siksi tukea tarvitaan jatkossakin. Tulee myös aika, jolloin EU:n johdolla käynnistyy nykyistä vahvemmin maan uudelleenmodernisointi ja siihen myös suomalaisyritykset osallistuvat.

Taloudesta kaikki lähtee. Vain taloudellisesti kasvava Eurooppa voi huolehtia maanosamme kehityksestä. Siksi tulevalla komissiokaudella päähuomion tulee olla kilpailukyvyn vahvistamisessa. Eurooppa on ilmastonmuutoksen torjunnan globaali johtaja, koska uudet innovaatiot ja ratkaisut vähentävät päästöjä ja tuovat kasvua yritysten kautta. Tätä tulee entisestään syventää.

Sisämarkkinat ovat EU:n ydintä – se, että pääomat, ihmiset, tavarat ja palvelut voivat liikkua esteettä markkinoilla. Koronan ja Venäjän hyökättyä Ukrainaan on sisämarkkinoita ja sen valtiontukisääntöjä liudennettu. Vaikka paluu sisämarkkinasääntöihin on pitkällä tähtäyksellä tavoiteltavaa, se ei ole juuri nyt realistista.

Suomi ei tässä tilanteessa voi jumiutua entisiin asemiin, vaan meidän tulee tarjota omia vaihtoehtoja. Siksi EK on esittänyt valtioiden välisen yritystukikilpailun sijaan EU-tasoista rahastoa, joka perustuisi innovaatioiden ja ideoiden hyödyllisyyteen Euroopalle. Me uskomme, että tulonsiirtorahastojen sijaan tällainen rahasto suosisi nimenomaan suomalaisia yrityksiä.

Yritykset kokevat sääntelyn usein kasvua rajoittavana ja siksi sen hillitsemiseen tulee panostaa. Kaikki sääntely ei pahasta, mutta ylisääntely on. EU:n tulee olla osaava säädellessään digi- ja datataloutta, jotta sääntely ei muserra innovaatioita ja niistä syntyvää kasvua.

EU on kuluvalla kaudella tehnyt esityksiä, jotka ovat ristiriidassa Pohjoismaisen työmarkkinamallin kanssa. On tärkeää, ettei EU tarjoa mallejaan jo hyvin toimivien järjestelmiemme tilalle.

Suomen sijainti EU:n pohjoisessa kolkassa korostaa EU-politiikassamme saavutettavuuden parantamista. Tämä tarkoittaa maamme sitomista entistä tiukemmin eri liikennemuotojen kautta Eurooppaan ja maamme itäisen elinvoiman vahvistamista yhdessä muiden Venäjän rajanaapureiden kanssa.

Monet odotukset ja paineet kohdistuvat EU:lle. Me tarvitsemme vahvempaa unionia, joka keskittyy niihin tehtäviin, jotka tulee tehdä yhdessä. Suomen tulee olla EU:ssa vahva ja rakentava jäsenmaa.