Kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja: tehdään kaupasta jälleen vapaata

25.01.2018

Epävakautta ja pettymyksiä. Kaksi sanaa, jotka kuvaavat viime vuoden globaalia kauppapolitiikkaa, kirjoittaa Nokian yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila, joka on myös EK:n kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Nokiassa Aila vastaa yhtiön globaalista viestinnästä, yritysvastuusta ja yhteiskuntasuhteista.

Buenos Airesissa järjestetyn Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksen anti jäi laihaksi. Jouduimme myös todistamaan suurten vapaakauppaa edistävien – kansainvälisen TiSA-palvelukauppasopimuksen sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisen TTIP-sopimuksen – neuvottelujen katkeamista. Globaalin talouden integraation edistämisen sijaan onkin keskitytty enemmän esteiden rakentamiseen, esimerkiksi pakotettujen paikallistamisvaatimusten muodossa. Vielä synkemmän kuvan tilanteesta antavat esimerkit valtioista, jotka eivät ole kunnioittaneet tekemiään sitoumuksia kansainvälisessä kaupassa.

Samanaikaisesti valtioiden välinen keskinäisriippuvuus on lisääntynyt, mikä entisestään korostaa tarvetta reiluille ja avoimille kaupan säännöille. Näiden kahden kehityksen välinen ristiriita korostuu tietoliikenneinfra- ja ICT-investoinneissa, jotka toimivat tänä päivänä talouskasvun moottoreina. Ne esimerkiksi mahdollistavat monelle pääsyn koulutukseen sekä edistävät liikkuvuutta, yrittäjyyttä ja terveyspalvelujen kehitystä. Teknologian kehitys ja vapaa pääsy internetiin ovat yhä suuremmassa roolissa ihmisoikeuksien toteutumisessa. Ne ovat vaikuttaneet merkittävästi maailmanlaajuisesti myös sananvapauteen, tiedon saatavuuteen, yksityisyydensuojaan sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

Jotta ihmiset ympäri maailman pääsisivät osaksi ICT:n tuomista hyödyistä, alan kauppaa on helpotettava ja sen avoimuus on taattava.

Tehdään siis yhdessä seuraavat lupaukset vapaan kaupan puolesta:

Vahvistetaan WTO:n toimintaa

Vaikka kahdenväliset kauppasopimukset tarjoavat väylän kaupan vapauttamiselle, ne eivät kuitenkaan korvaa globaalien sopimusten hyötyjä.  Yritysten toiminta on tänä päivänä hajautunut useisiin eri maihin ja nämä monimutkaiset kansainväliset arvoketjut vaativat myös kansainvälisiä ratkaisuja.

Edistetään digitaalisen kaupan sääntöjä vapaakauppasopimuksissa

EU:n tällä hetkellä neuvottelemat vapaakauppasopimukset (Mercosur, Meksiko ja Japani) tarjoavat merkittävän mahdollisuuden edistää myös digitaalisen kaupan sääntöjä. Jos EU ei pidä kiinni tästä tavoitteesta, uhkaa tämä johtaa sopimusten vanhentumiseen jo ennen niiden voimaantuloa.

Vahvistetaan ITA-sopimuksen toimeenpanoa

WTO:n puitteissa neuvoteltu informaatioteknologiasopimus poisti tullit useiden keskeisten ICT-tuotteiden osalta. Laajennettu sopimus saatiin voimaan vuonna 2015. Nyt onkin todella tärkeää varmistaa sopimuksen toimeenpano ja pyrkiä edelleen laajentamaan sopimuksen piiriin kuuluvien maiden määrää.

Kehitetään kansainvälistä yhteistyötä sääntelyssä

Tehokas tapa ehkäistä uusia kaupan esteitä on luoda yhteisiä standardeja, mikä esimerkiksi torjuu päällekkäisiä testausvaatimuksia eri markkinoilla. Ennakointi ja yhteistyö auttavat hallituksia pääsemään yhteisymmärrykseen ennen kuin erot valtioiden toimintamalleissa kehittyvät kaupan esteiksi. Yhteistyön puute on johtanut esimerkiksi pakollisiin tiedon paikallistamisvaatimuksiin, mistä on tullut huolestuttava trendi kauppapolitiikassa.

Kehitetään kansainvälistä kyberturvallisuutta

Tällä hetkellä hallitukset ympäri maailman ovat kehittämässä omaa kyberturvallisuuspolitiikkaansa. Valitettavasti tämä on johtanut joissakin tilanteissa ulkomaisen teknologian syrjintään ja vaikuttanut siten haittaavasti kansainväliseen kauppaan. Tästä syystä on tärkeää, että hallitukset sitoutuvat suhteuttamaan politiikkaansa riskeihin niin, että kauppaa rajoitetaan mahdollisimman vähän.  Kansainväliset yhteistyöhön ja luottamuksen rakentamiseen tähtäävät aloitteet auttavat erottamaan aidosti kansallista turvallisuutta edistävät toimet niistä, jotka pyrkivät lähinnä oman maan yritysten suojeluun tasapuolisen kilpailun kustannuksella. Liian tiukat säännöt voivat myös vaikeuttaa yritysten mahdollisuutta reagoida nopeasti muuttuviin uhkiin.    

Käydään osallistavaa kauppaa

Osallistavuus viittaa sellaiseen kauppaan, joka vaikuttaa positiivisesti maailman talouksien kestävään kasvuun sekä mahdollistaa digitaalisen talouden positiivisen kehityksen globaalilla tasolla.

Tehdään siis tänä vuonna kaupasta taas vapaata ja reilua.

Minna Aila, EK:n kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja