Kotihoidontuki on työllisyystoimen vastakohta

31.01.2022

Suomessa nuorten naisten työllisyysaste jää selvästi samanikäisten miesten työllisyydestä, mutta myös länsinaapurin ikätovereista. Suomessa kotihoidontuki ja korkeat päivähoitomaksut luovat merkittävän kannusteen olla osallistumatta työelämään. Tästä yhdistelmästä, ns. äitiyssakosta, on myös pidempikestoisia vaikutuksia sosiaaliturvan ja eläkekertymän tasoon.

Työllisyysaste ikäluokittain

Päivitetty

Työllisyysaste, %

Lähde: StatFin, SCB, EK, Macrobond

Huomattavimmat erot työllisyysasteessa sukupuolten välillä ovat Suomessa 25–34-vuotiaissa. Naisten työllisyysaste on 7 prosenttiyksikköä matalampi kuin miesten. Naisten työllisyysaste verrattuna Ruotsin 25–34-vuotiaisiin on Suomessa jopa 5 prosenttiyksikköä matalampi!

Kotihoidon tukea maksetaan kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Hoitaja voi olla kumpi tahansa vanhemmista, mutta yleensä kotiin jäävä vanhempi on äiti. Lisäksi Suomi on ainoa pohjoismaa, missä tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heitä hoidetaan kotona alle 3-vuotiaan kanssa.

Kotihoidon tuen vuoksi naisille on odotettavissa miehiä pitempi poissaolojakso työelämästä. Kotihoidontuki vaikuttaa lisäksi kantaväestöä voimakkaammin maahanmuuttajanaisten työn tarjontaan. Lakkauttamalla kotihoidon tuen äitiyssakko suhteessa miesten käyttämiin hoitovapaisiin kaventuisi ja lisäisi työelämän tasa-arvoa.

Ruotsissa kotihoidon tuki oli käytössä vuodesta 2008 vuoteen 2016, jolloin tuki lakkautettiin uudelleen. Suomessa kotihoidon tuen lakkauttamisen on työllisyyden tutkijatyöryhmän mukaan arvioitu kasvattavan työvoiman tarjontaa 9 000 lisätyöllisellä.

Nykyinen järjestelmä ei tue työllistymistä, koska työllistymisen myötä menettää hoitorahan sekä joutuu vastaamaan muista työhön osallistumisen kustannuksista, kuten päivähoitomaksuista.

Päivähoitomaksut eli varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät Suomessa tulojen ja perheen koon mukaan. Käytännössä maksujen suuruus vaihtelee 0–288 €/kk/lapsi välillä. Ruotsissa kokopäiväsen hoitopaikan korkein hoitomaksu on 1510 kr/kk eli noin 150 €/kk. Varhaiskasvatus on Ruotsissa maksutonta 15 tuntia viikossa 3–5-vuotiailla.