Lisää kierroksia Suomen EU-edunvalvontaan

27.12.2013

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori oli joulukuisen Brysselin matkansa yhteydessä myös puhumassa EK:n ja EUE:n (Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa) yhdessä järjestämän EU-verkon tilaisuudessa. Tämä antoi hyvän tilaisuuden kuulla ministerin mietteitä Suomelle keskeisimmistä energia-kysymyksistä EU:ssa.

Energiaintensiivisenä taloutena energia-asiat ovat meidän kilpailukykymme kannalta keskeisiä, mutta blogataan niistä joku toinen kerta. Ministeri nosti nimittäin esillä erinomaisen esimerkin Suomen EU-vaikuttamisesta.

Suomessa on hyvin ymmärretty, kuinka suuri kansallinen merkitys EU:n suunnittelemien biomassojen kestävyyskriteereillä voi olla mm. meidän energia- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiselle. Tästä syystä Suomi päätyi tekemään ensimmäistä kertaa virallisen kannanmuodostuksensa jo ennen kuin komissio oli antanut esitystä asiasta. Tämä on mahdollistanut tehokkaan ja oikea-aikaisen edunvalvonnan täällä Brysselissä.

Edunvalvonta biomassan kestävyyskriteerien osalta toimii loistavana malliesimerkkinä siitä, miten Suomi voi olla paljon nykyistä vaikuttavampi keskeisimmissä EU-asioissa, jos olemme riittävän ajoissa hakemassa tukea Suomen intresseille ja näkemyksille. Tarvitsisimme lisää tällaista proaktiivista asennetta EU-edunvalvontaamme.

*****

EU-verkolla on muuten jo pitkät perinteet Brysselissä. EK:n edeltäjä TT käynnisti EU-verkon toiminnan jo vuonna 2000 kokoamaan Brysselissä olevia suomalaisia vapaamuotoiseen keskusteluun ajankohtaisen teeman äärelle.

Jos olet kiinnostunut liittymään EU-verkkoon, laita viestiä osoitteeseen brussels.office@ek.fi.