Mika Tuuliainen bloggaa: Kohti eurooppalaista tekoälystrategiaa

EU:ssa pohjustetaan jo täyttä päätä tulevan komission tekoälypolitiikkaa, arvioi EK:n digiasiantuntija Mika Tuuliainen.

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon tekoälyn mahdollisuuksista Euroopalle. Tällä avauksella komissio halunnee virittää keskustelua jo seuraavan EU-kauden tekoälystrategiasta.

Itseäni puhuttelivat komission paperissa erityisesti seuraavat asiat:

  • Taustalla on kolme huolta: ymmärrämmekö riittävästi tekoälyn läpileikkaavaa vaikutusta yhteiskunnassa, osaammeko sopeutua muuttuviin osaamistarpeisiin ja löytyykö Euroopasta tarvittavat talentit?
  • Komissio peräänkuuluttaa Eurooppa-tasoista yhteistyötä ja fokusta. Sen mukaan on tärkeää suunnata eri maiden panokset samaan suuntaan sekä kehittää yhteistyörakenteita kokeiluihin ja datan jakamiseen.
  • Eurooppa on jäljessä tekoälyinvestoinnissa; USA ja Kiina menevät edellä. Toisaalta komissio panostaa 1,5 miljardia vuoden 2020 loppuun mennessä tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan (osana Horisontti 2020 -ohjelmaa). Tällä yritetään myös luoda EU:sta kiinnostavaa ympäristöä investoinneille.
  • Tekoälyn EU-tasoinen eettinen ohjeistus valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.
  • Yritysten tekoälykilpailukyvystä on syytä olla huolissaan: vain 25 % isoista yrityksistä ja 10 % pk-sektorista on hyödyntänyt massadataa liiketoiminnassaan. Tilanne näyttää polarisoituvan niin Suomessa kuin EU:ssa – yrityskenttä jakautuu yhä selvemmin edelläkävijöihin ja ”digi-pudokkaisiin”.

Komissio siis herättelee jäsenmaita tiiviimpään yhteistyöhön. Monet maat ovat jo aktivoituneet kansallisen tason strategioilla, samoin Suomi. Meillä on käynnissä kansallinen tekoälyohjelma ja lisäksi hallitus valmistelee selonteollaan pelisääntöjä tietopolitiikalle eli datan hyödyntämiselle. Näistä kiitos valveutuneelle joukolle virkamiehiä ja yritysten edustajia.

Vauhti kiihtyy tekoälyn ja digitalisaation ympärillä. Huolehditaan siis, että Suomi pysyy etulinjassa ja EU pelaa korttinsa oikein!