Mika Tuuliainen bloggaa: Maan ensimmäinen datatalousfoorumi osui ytimeen

EK:n digiasiantuntija poimi kuusi tärppiä liikenne- ja viestintäministeriön datatalousfoorumista.

Osallistuin hiljattain liikenne- ja viestintäministeriön organisoimaan maan ensimmäiseen datatalousfoorumiin. Foorumi yllätti monipuolisella ja ytimekkäällä ohjelmalla. Se oli itse asiassa suorastaan erinomainen. Puheenvuorot olivat monipuolisia ja sopivan napakoita ja herättivät kuulijat pohtimaan digitaalista ja globaalia liiketoimintaympäristöä.

Poimin foorumista 6 asiaa, jotka puhuttelivat minua eniten.

  1. Kansantaloudelle on iso merkitys sillä, että vaihdantaa (bisnestä) tehdään eurojen ja dollareiden lisäksi tiedolla, datalla ja palveluilla. Datatalouden arvoa on synnytettävä myös Suomessa.
  2. Suomeen tarvitaan tuplamäärä digityöntekijöitä vuoteen 2030 mennessä. Tarvitaan syvällistä ymmärrystä uudesta dataan perustuvasta liiketoimintaympäristöstä. Datan omistamisella ei sinällään ole liiketoiminnan kannalta merkitystä. Merkitystä on siinä, miten datalle osataan luoda arvoa eli löytää, soveltaa ja hyödyntää sitä käytännön bisneksessä.
  3. Liiketoiminnan perinteiset lainalaisuudet eivät päde datataloudessa. Yksintekemisen aika on ohi. Alustatalouden monensuuntaisuus, nopea hyödyntäminen ja oman datan antaminen muiden käyttöön ovat keskeisiä menestystekijöitä.
  4. Monetisointi eli datan muuttaminen rahaksi. Datataloudessa itse palvelu/tuote on hyvin usein käyttäjälle ilmainen tai hyvin halpa. Vastavuoroisesti käyttäjä luovuttaa tietonsa palvelun tarjoajan käyttöön. Itse ansainta perustuu kertyneen datan kautta monenkeskisenä yhteistyönä esim. palvelun tuottajan ja mainostajien välillä.
  5. Innovaatiot syntyvät verkostoissa ja kehittäjäyhteisöt ovat globaaleja. Datataloudessa tuotekehitystä ei voi tehdä pienessä piirissä takapihalla. Tuote pitää saada nopeasti markkinoille. Jatkuva innovointi ja kehittäminen tapahtuu käyttäjien kautta.
  6. Digitaalinen liiketoiminta vs. liiketoiminnan digitalisointi. Vaikka sanat sinänsä ovat lähellä toisiaan, on merkitysero huomattava. Moni kyllä siirtää nykyistä bisnestä digikanaviin, mutta vielä suurempi potentiaali on digitaalisessa liiketoiminnassa. Digibisnestä tekevien yritysten määrä on Suomessa vielä varsin pieni.

Sitten tärppilistan loppuun bonuksena vielä seitsemäs pointti liittyen sääntelyyn. Eräs puhujista otti varsin vahvasti kantaa EU:n tekemiseen tällä hetkellä. Kun Eurooppaa verrataan Kiinan ja USA:n toimintaan datan hyödyntämisessä, näyttää EU sääntelevän itsensä ulkoilmamuseoksi. Toimitaan siis sen puolesta, että tällainen tulevaisuuden näkymä ei toteutuisi.

Kaiken kaikkiaan – erinomainen seminaari, joka tarjosi sytykkeitä moniin jatkokeskusteluihin!

PS. Business Finlandin sivuilta löytyy viime syksynä julkaistu varsin kattava tiekartasto digitaaliseen alustatalouteen. Kannattaa tsekata!