Miksi arvonlisäveron kertymä valtiolle kasvaa, vaikka talous polkee lähes paikallaan?

15.06.2016

Verohallinnon 9.6. julkaiseman, valtion rahakirstun kannalta positiiviselta vaikuttavan tiedotteen mukaan, kaikkien Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät kasvoivat vuodentakaiseen verrattuna. Silmiinpistävää oli huomata, että arvonlisäveroa kerättiin tämän vuoden tammi-toukokuun aikana 6,1 % enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Suoritettava arvonlisävero pääsääntöisesti lasketaan verotettavien myyntien kokonaismäärästä, jolloin pikapäättelyllä voisi ajatella, että yhtiöiden liikevaihdot ovat ampaisseet kovaan nousukiitoon ja uutisointi talouden ei niin mairittelevasta nykytilasta on ehkä liioiteltu? Katsotaan asiaa hieman lähemmin.

Tiedotteen mukaan verojen nettokertymät siis kasvoivat vuodentakaisesta. Arvonlisäveron nettokertymä käsitteenä on moniulotteinen johtuen arvonlisäveron palautusten suuresta määrästä, jotka ovat yleensä lähes 50 prosenttia bruttokertymästä (Lähde: Verohallinto). Nettokertymää analysoitaessa on siten tutkittava myös bruttokertymän ja alv-palautusten määrää. Arvonlisäveron bruttokertymä heijastelee kotimaan verollisen myynnin kehitystä. Palautettavaa arvonlisäveroa puolestaan muodostuu, kun verokauden ostoista vähennettävät verot ovat suuremmat kuin myynneistä suoritettavat verot.

Verohallinnon tiedotteen mukaan noin puolet kasvusta selittyisi viime vuoden toukokuulle ajoittuneilla yksittäisten yritysten investointeihin liittyvillä suurilla kertaluontoisilla palautuksilla. ALV-palautuksissa on suurelta osin myös kyse tavaroiden ja palvelujen viennistä, jossa verottomuussääntöjen myötä ei synny lainkaan suoritettavaa veroa.

Johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että ALV:n palautusten pieneneminen parantaa suoraan ALV:n nettokertymää, mikä selvästi näkyy tämän vuoden verokertymätilastoissa. Käytännössä palautusten pieneneminen voi heijastaa viennin edelleen jatkuvia vaikeuksia tai vähentyviä investointeja, joten koko kansantalouden tilannetta ajatellen arvonlisäverojen kasvava nettokertymä ei taidakaan olla niin iloinen asia, kuin ensisilmäyksellä näyttäisi.

Viikon kysymys: Mikä on arvonlisäveron palautus?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)