Minna Ojanperä: Luvitus sai hallitusohjelmassa ansaitsemansa huomion

Suomen uusi hallitus hakee ennennäkemätöntä rimannostoa: sujuvasta investointiluvituksesta halutaan tehdä Suomelle kilpailuetu. Samalla huolehditaan ympäristövaatimusten korkeasta tasosta. Ainoa kysymysmerkki koskee tuulivoimaa, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Minna Ojanperä.

Investointiluvitus sai Säätytalolla ennennäkemättömän huomion. Tämä näkyy tulevan hallituksen ohjelmassa: luvituksen sujuvuudesta tehdään Suomen kilpailuetu. Samalla sitoudutaan huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta, ympäristövaatimuksista, hankkeiden sosiaalisesta hyväksyttävyydestä sekä kansalaisten omaisuuden suojasta. Kunnianhimon taso on erittäin korkealla.

EK:lle luvitus oli yksi vaalivaikuttamisen prioriteeteista. Käynnistimme Investoinnit liikkeelle -projektin vuonna 2021 ja tasan vuosi sitten julkaisimme ratkaisuehdotuksia sisältävän raportin investointiluvituksen pullonkaulojen poistamiseksi.

Matala investointiaste ja investointien hidas eteneminen ovat olleet Suomen kansantalouden vakava heikkous jo pitkään. Maailmantilanteen muutokset nostivat kuitenkin EK:n luvitushankkeen merkityksen aivan uudelle tasolle: Venäjän hyökkäyssota toi entistä pakottavamman paineen vauhdittaa energiasiirtymää ja puhtaan teollisuuden hankkeita.

Akuutissa tilanteessa Suomessa onnistuttiin ottamaan ensimmäiset askeleet kohti luvituksen uudistamista, mistä hyvänä esimerkkinä on vihreiden investointien etusijalaki. Nyt myös EU on nostanut luvituksen korkean tason prioriteetiksi esimerkiksi ns. nettonollateknologioissa ja kriittisissä mineraaleissa.

Oikea ajoitus ja omien ratkaisumallien tarjoaminen ovat onnistuneen vaikuttamisen avaimia. On ollut mieluisaa havaita, että EK on ollut oikealla asialla oikeaan aikaan. Mikä parasta, tärkeän asian puolesta on vaikutettu laajasti läpi järjestö- ja puoluekentän.

Hallitusohjelman mukaan luvituksen uudistamisessa tartutaan toimeen erittäin nopeasti ja laaja-alaisesti:

  • Yhden luukun mallia lähdetään kehittämään määrätietoisesti. Kokonaiskoordinaatiota parannetaan: Keskeiset viranomaiset tuodaan saman pöydän ääreen eli samaan organisaatioon. Samalla voidaan vähentää viranomaisten välisiä valituksia.
  • Poikkihallinnollisuutta edistetään merkittävästi, mistä kertoo ilmasto- ja ympäristöministerin toimivallan ulottuminen sekä ympäristöministeriöön että työ- ja elinkeinoministeriöön.
  • Resursseista ja osaamisesta huolehditaan luvituksen eri tasoilla, mikä on tärkeää. EK toivoo, että myös lainvalmistelun resursseihin kiinnitetään huomiota.
  • Eri hallinnonalojen lupamenettelyjä yhdistetään.Tavoitteena on yksi viranomaispäätös ja yksi valitusmahdollisuus.Myös YVA-menettelyä ja lupakäsittelyä yhteensovitetaan.
  • Lupakäsittelyille määritellään tavoiteltavat käsittelyajat.
  • Digitalisointi ja automatisointi tunnistetaan tärkeinä sujuvoittamisen elementteinä.
  • Luvituksen ennakoitavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, vesipuitedirektiivin mahdollistamat joustot otetaan käyttöön.
  • Hallitus ei sido lupaprosessien sujuvoittamista vain puhtaan energian murrokseen, vaan maankäyttöä ja rakentamista koskevaan sääntelyä on myös tarkoitus uudistaa tätä tavoitetta vasten. Nyt maalataan isolla pensselillä.

Takapakkia tuulivoiman sääntelyyn

Kauneusvirhekin hallitusohjelmasta löytyy, ja se koskee tuulivoimaa. EK on korostanut teknologianeutraliteettia eli kaikkia puhtaita energiamuotoja tulisi kohdella lainsäädännössä tasapuolisesti. Hallitus on nyt kuitenkin asettamassa yhdelle tuotantomuodolle eli elintärkeällä tuulivoimalle erillisiä velvoitteita sekä maksuvaatimuksia.

Tämä huolestuttaa, sillä tuulivoiman ripeä lisärakentaminen on yksi onnistuneen energiasiirtymän välttämättömyyksiä. Sähkön kysyntä voi Suomessa nimittäin 2- tai jopa 3-kertaistua vuoteen 2050 mennessä, varsinkin jos onnistumme nousemaan Euroopan johtavien vetymaiden joukkoon.

Kokonaisuutena hallitusohjelmaa voi pitää historiallisena askeleena: ensimmäistä kertaa sujuvasta mutta korkeatasoisesta luvituksesta halutaan tehdä investointivetovoiman lähde! Uudistuksen todellinen sisältö ja konkreettiset vaikutukset ratkeavat toki vasta lainvalmistelun myötä. EK tarjoaa mielellään kaiken asiantuntemuksensa tärkeään valmistelutyöhön. Nyt kääritään hihat!