Onko työeläke hyvä diili?

Työeläke antaa suojaa pitkäikäisyyttä, työkyvyttömyyttä ja perheenhuoltajan kuoleman varalle. Työeläkemaksu on 24,4 prosenttia palkoista ja vanhuuseläkkeenä saatava keskimääräinen työeläke on 1 669 euroa kuussa. ETK:n laskelmien mukaan työeläke on keskimäärin 59 prosenttia palkansaajan työuran lopun ansioista. Mutta onko tämä hyvä diili? Lyhyt vastaus on: kohtuullinen, muttei loistava.

Työeläke on vakuutus: vanhuuseläkettä maksetaan vanhuuseläkkeelle jäännistä koko loppuiän, työkyvyttömyyseläkettä samoin työkyvyttömäksi jäännin jälkeen. Muita koko jäljellä olevan eliniän kattavia vakuutuksia ei samalla hinnalla markkinoilta saa.

Työstäsi maksettavan työeläkemaksun vastineeksi saat tulevaisuudessa eläkettä. Millaista tuottoa eläkemaksuina maksettujen varoille saat työeläkkeenä? ETK:n arvion mukaan sisäinen tuotto 1970 syntyneen eläkemaksun tuotto ylittää inflaation 2,1 prosentilla. Nimellisesti tuotto on vajaat 4 prosenttia. Taso on hyvää, mutta ei erityisen korkeaa tasoa.

Yllä oleva laskelma sisältää vain työeläkkeen, ei sen vaikutusta muihin etuuksiin: kansaneläke ja takuueläke sovitetaan yhteen työeläkkeen kanssa. Maksettava työeläke leikkaa  saatavaa kansan- ja takuueläkettä, minkä huomioimalla työeläkemaksujen keskimääräinen vuosituotto hieman ylittää inflaation ja on luokkaa 0,4 prosenttia reaalisesti.

Myös eläkeläisen asumistuki yhteensovitetaan eläkkeen kanssa, mikä edelleen heikentää työeläkemaksun vastineeksi palkansaajan saamaa lisätuloa. Kuvassa on ETK:n laskelma palkan vaikutuksesta eläkeläisen nettotuloon, mikä kertoo oleellisesti samaa tarinaa.

Työeläkkeellä on tärkeä rooli palkansaajien elämän turvaaja, mutta sen etuuden ja maksun suhde pitää saada paremmaksi. Maksun nosto tekisi työeläkkeestä huonomman diilin. Samoin eläkkeiden leikkaus. Myös nykyinen kansaneläkkeen ja työeläkkeen sovittaminen yhteen tekee työeläkemaksujen tuotosta huonomman.

Ellei etuuksiin tai maksuihin puututa, on keinoja parantaa työeläkemaksun tuottoa on melko vähän: paremmat sijoitustuotot, eläkejärjestelmän tehokkaampi toiminta, suurempi rahastointi. Näissä on jo edetty, mutta tekemistä riittää edelleen. Työeläkejärjestelmästä pitää tehdä nykyistä tehokkaampi ja työeläkkeestä parempi diili.